Windows 7: Federated search a integrované vyhledávání, část 2.


V první části článku byly představeny novinky vyhledávání integrovaného do operačního systému Windows 7.


V této druhé části článku se zaměříme na tzv. Federated Search umožňující začlenit přímo do operačního systému vstupní body pro hledání i jeho výsledky v podnikových informačních systémech (např. Microsoft Office SharePoint Server).


Federated Search Windows 7


Zcela zásadní novinkou ve vyhledávání Windows 7 je možnost integrace vyhledávání v podnikových systémech přímo do prostředí operačního systému.


Tím uživatel získává konzistentní rozhraní pro zadání dotazů a zpracování výsledků bez ohledu na to, zda hledá na svém počítači, či v podnikovém systému. Tím se výrazně zvyšuje efektivita jeho práce.


Federated search je založen na otevřeném protokolu „Open Search“ (http://www.opensearch.org), který definuje formát pro zadání dotazu a zpracování odpovědi na něj.


Krok 1 – povolení vzdáleného prohledávání na zdroji dat


Pokud má zdroj dat umožnit vzdálené prohledávání, musí splnit následující podmínky: • Dostupnost prostřednictvím URL

 • Vracení výsledků hledání prostřednictvím RSS nebo ATOM

 • Příjem a zpracování vyhledávacích kritérií v rámci URL dotazu

Povolení vzdáleného prohledávání je nejjednodušší u zdrojů dat, které jsou pro něj již připraveny. Jedním z nich je Microsoft Search Server a to ve verzi Express (ke stažení zdarma) nebo Enterprise.


Tento server již sám o sobě podporuje zasílání výsledků ve formě RSS.


clip_image002


Rovněž mnohé internetové portály rovněž podporují zasílání výsledků v požadovaném formátu (www.live.com, www.technet.com a další).


clip_image004


V případě využití jiných zdrojů informací je nutné implementovat technologii pro zpracování dotazu a zaslání výsledků. Postup pro tuto implementaci je možné nalézt zde.


Krok 2 – vytvoření definičního souboru OSDX


Soubory OSDX jsou založeny na XML a představují Search Connector Description (popis připojení k vyhledávání). Definují cestu ke vzdálenému vyhledávacímu stroji, parametry zasílaných dotazů a způsob zpracování přijatých odpovědí.


Základní tvar OSDX souboru je následující:


<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
<ShortName>NAZEV</ShortName>
<Url type="application/rss+xml" template="ADRESA A FRÁZE PRO PROHLEDÁVÁNÍ={searchTerms}"/>
</OpenSearchDescription>


Příklad:


<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
<ShortName>Zakladni test SharePoint</ShortName>
<Url type="application/rss+xml" template="http://jiris-mosstst/sites/teamsearch/_layouts/srchrss.aspx?k={searchTerms}"/>
</OpenSearchDescription>


Pokud zdroj informací poskytuje výsledky i ve tvaru HTML, lze definiční soubor rozšířit následujícím způsobem:


<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/">
<ShortName>SharePoint + HTML</ShortName>
<Url type="application/rss+xml" template="http://jiris-mosstst/sites/teamsearch/_layouts/srchrss.aspx?k={searchTerms}"/>
<Url type="text/html" template="http://jiris-mosstst/sites/teamsearch/Results.aspx?k={searchTerms}"/>
</OpenSearchDescription>


Příklady výsledků získaných na základě těchto definičních souborů jsou uvedeny v poslední kapitole.


Kompletní popis možností definice OSD souborů naleznete na této adrese.


Krok 3 – aplikace definičního souboru OSDX na klientovi


Definiční soubor lze dostat k uživateli dvěma základními metodami: • Pull, kdy si uživatel instaluje definiční soubor manuálně

 • Push, kdy je uživateli definiční soubor přiřazen administrátorem sítě

Pull metoda instalace definičního souboru

Definiční soubor může být: • Rozeslán prostřednictvím mailu

 • Umístěn na intranetové stránky

Uživatel si jej poté sám instaluje pouhým poklepáním tlačítka myši.


clip_image006


Push metoda instalace definičního souboru

Správce sítě má rozšířené možnosti automatického přidání definičních souborů pro uživatele: • Zabudováním do image operačního systému

 • Prostřednictvím logon scriptů

 • Prostřednictvím Group Policy Preferences

Správce sítě může rovněž zajistit připojení zdroje hledání do: • Start menu

 • Ostatních zdrojů hledání v sekci „Prohledat znovu“

Nastavení se provádí v Group Policy Editoru v cestě User Configuration - Policies – Administrative Templates - Windows Components – Windows Explorer, položka „Pin Libraries or Search Connectors to the „Search again“ link and the Start menu“


Přidaná položka se poté objeví ve Start menu


clip_image008


A v seznamu zdrojů pro opakování vyhledávání.


clip_image010


Prohledávání vzdáleného zdroje dat


Poté, co je uživateli přidán definiční soubor do Windows Exploreru, je mu umožněno transparentní vyhledávání, podobně jako na lokální stanici. V zobrazených výsledcích funguje i režim náhledu.


Pokud zdroj dat i definiční soubor umožňuje zasílání výsledků ve formě HTML, je uživateli umožněn přímý přístup ke zdroji informací.


clip_image012


Po stisku tlačítka „Search on website“ je Uživatel přesměrován rovnou ke vzdálenému vyhledávacímu zdroji, ve kterém jsou již zobrazeny výsledky zadaného dotazu.


clip_image014


V tomto článku jsme si ukázali základní novinky hledání ve Windows 7 a možnosti integrace podnikových vyhledávacích systémů do uživatelského rozhraní Windows.


- Jiří Sklepník (Microsoft ČR)

Comments (1)

Skip to main content