Windows 7: Federated search a integrované vyhledávání, část 1.


V následujícím článku si představíme základní novinky integrovaného vyhledávání v novém operačním systému Windows 7 společnosti Microsoft. Všechny ukázky a informace jsou založeny na verzi Windows 7 Release Candidate, Build 7100.


V první části článku se seznámíme s novinkami vyhledávání integrovaného do operačního systému. V druhé části článku se zaměříme na tzv. Federated Search umožňující začlenit přímo do operačního systému vstupní body pro hledání i jeho výsledky v podnikových informačních systémech (např. Microsoft Office SharePoint Server).


Integrované vyhledávání ve Windows 7


Windows 7 přináší pro koncové uživatele výrazné novinky v oblasti vyhledávání a práce s výsledky hledání. Nově přidané vlastnosti mají za cíl zvýšení produktivity uživatelů v podnikovém prostředí tím, že jim umožní flexibilní práci s výsledky hledání z hlediska třídění z různých hledisek, snadného opakování hledání v různých zdrojích, atd. Tyto vlastnosti budou představeny v následujících kapitolách.


Základní vstupní bod pro hledání je stejně jako ve Windows Vista tlačítko Start. Po jeho stisku je otevřena základní nabídka start s textovým okénkem pro zadání hledaného výrazu. Po stisku první klávesy je zahájeno hledání, které se postupně zpřesňuje. Uživatel má možnost vybrat ze zobrazených výsledků hledání nebo dokončit zadání zamýšleného výrazu. Pokud uživatel mezi zobrazenými výsledky vidí hledaný objekt, může jej prostřednictvím klávesnice (šipky nahoru-dolů a Enter)či myši přímo otevřít nebo spustit.


clip_image002


Kategorizace výsledků hledání

Výsledky hledání zobrazené v nabídce Start jsou již rozděleny do kategorií dle nalezeného zdroje – Programy, Ovládací panely, Microsoft Outlook, Soubory na lokálním počítači. Výsledky hledání jsou zároveň řazeny dle jejich relevantnosti.


clip_image004


U každé kategorie je zobrazen celkový počet nalezených položek. Kliknutím na titulek nalezené kategorie je možné zobrazit pouze výsledky v dané kategorii obsažené.


Prezentace výsledků hledání

Kliknutím na text „See more results“ je zobrazeno okno prohlížeče obsahující rozšířený pohled na výsledky hledání. Samotné okno obsahuje kromě seznamu nalezených položek zároveň ukázku části obsahu vysvětlující uživateli, proč je daná položka zobrazena mezi výsledky. Náhled obsahuje zvýrazněný hledaný výraz (a to jak v názvu dokumentu nebo v jeho obsahu). Napravo od této ukázky jsou zobrazeny základní informace o souboru, jako datum změny, velikost a autor.


clip_image006


V otevřeném prohlížeči může uživatel velice jednoduše zapnout nebo vypnout vedlejší okno s náhledem na nalezenou položku prostřednictvím klávesové zkratky ALT + P nebo kliknutím na ikonu pro zobrazení náhledu v pravé horní části okna.


clip_image008


V dolní části okna jsou zobrazena metadata o zvoleném souboru.


Pokud uživatel hledá uvnitř nově zavedených Knihoven, má další možnosti práce s výsledky.


Změna třídění výsledků

Kliknutím na rozevírací nabídku „Arrange by“, lze zvolit následující kritéria pro třídění výsledků:  • Top results – dle relevantnosti, implicitní kritérium

  • Author – dle autorů dokumentu

  • Date modified – dle data změny souboru

  • Tag – dle značek přiřazených souboru

  • Type – dle typu souboru (Word, Excel,…)

Upřesnění hledaného výrazu

Pokud zadaný výraz vrací příliš velkou množinu výsledků, může jej uživatel upřesnit. Po klinutí do textového pole obsahujícího hledaný výraz a doplnění výrazu je množina výsledků dynamicky upravena na základě zadávaného textu.


Dynamické filtrování

Kliknutí do textového pole s hledaným výrazem zároveň toto pole rozšíří o sekci „Add a search filter“ umožňující jednoduše filtrovat zobrazené výsledky.


clip_image010


Šipkami nahoru-dolů na klávesnici je možné procházet mezi nabízenými filtry. Po stisku klávesy Enter je zobrazen seznam položek pro dané kritérium (např. seznam autorů dokumentů). Tento seznam položek je dynamicky plněn z množiny již nalezených dokumentů.


Pokud uživatel prochází seznam šipkami nahoru-dolů mění se zároveň zobrazené výsledky – odpovídají danému filtru.


clip_image012


Po dalším stisku klávesu Enter má uživatel možnost přidat další filtr. I tento seznam filtrů je dynamicky plněn na základě již nalezených dokumentů.


Pro filtr „Datum“ je zobrazen kalendář umožňující zadání rozsahu dat pro daný filtr (na klávesnici stiskem Shift a šipek vlevo-vpravo nebo myší), nebo přímé zadání časového úseku (včera,…).


clip_image014


Opakování hledání v jiném zdroji.

Uživatel má nyní jednoduchou možnost opakovat hledání dle již zadaných kritérií i filtrů v jiném zdroji dat než současně použitém.


Kliknutím na položku v seznamu „Search again in“ ve spodní části okna je spuštěn nový dotaz se stávajícím hledaným výrazem i filtry v daném zdroji dat.


clip_image016


- Jiří Sklepník (Microsoft ČR)

Comments (0)

Skip to main content