Tematický týden: Rodina System Center, díl 1.


Jak na správu heterogenního IT prostředí s nástroji Microsoft System Center? 


Také já jsem dostal nabídku od společnosti Microsoft podělit se s vámi o své zkušenosti s technologiemi této společnosti. V následujících 4 článcích se zaměřím převážně na technické informace o produktech Microsoft System Center Operations Manager, Microsoft System Center Essentials a Microsoft System Center Virtual Machine Manager a jejich využití v rámci heterogenního IT prostředí. Samozřejmě představím možnosti spolupráce těchto nástrojů mezi sebou a nástroje a rozšíření od dalších výrobců.


Jelikož je tato oblast velmi rozsáhlá, přinesu informace o začlenění management systémů Microsoft System Center do středně velkého IT prostředí.


Jak může vypadat typické IT prostředí?


Budu předpokládat, že v IT prostředí máme několik fyzických serverů a desktopů od HP nebo DELL, delší dobu provozujeme VMware ESX prostředí a několik měsíců i Windows Servery 2008 s Hyper-V technologií. Postupně migrujeme méně kritické servery do virtuálního prostředí. Samozřejmě potřebujeme mít nad vším kontrolu pro bezproblémový provoz. Většina systémů má vlastní rozhraní pro správu. Máme k dispozici nástroje od jednoduchých pluginů do MMC konzole (DNS, DHCP), přes event logy až po samostatně instalované aplikace (VMware Virtual Center, DELL OpenManage). Pokud naše IT prostředí naroste do určité velikosti, je vhodné podívat se nástroji pro komplexní management IT zdrojů.


Pokud zůstaneme u nástrojů společnosti Microsoft, máme zde k dispozici nástroje rodiny System Center. Zde je možné pro dohled nad prostředím použít Microsoft System Center Operations Manager 2007, případně odlehčený System Center Essentials 2007, který dokáže vlastními silami, případně za pomoci rozšíření od dalších výrobců sledovat celé IT prostředí. Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 pro správu virtuálního prostředí více výrobců. V obou případech se blíží uvedení nových verzí R2 (SCOM 2007 R2 již Q2). Microsoft System Center Configuration Manager 2007 - nástroj pro systémový management a např. Microsoft System Data Protection Manager 2007 pro zálohování a obnovu našeho IT prostředí.


vzor male IT2 Obrázek 1 - Vzorové IT prostředí


Proč nasadit komplexní řešení pro správu IT?


V dnešní době je velice pravděpodobné, že většina společností, využívajících výpočetní techniku jako podporu své hlavní výdělečné činnosti hledá úspory, kde se dá. Je možné, že vedení společností dojdou k přesvědčení, že je potřeba hledat úspory a zaměří se právě na IT. Položí si otázky: jak zefektivnit IT procesy, jak uspořit náklady na provoz výpočetní techniky i lidské zdroje. Na tyto otázky není jednoduchá odpověď. Záleží na velikosti společnosti, míra využívání informačních technologií i postavení samotného IT oddělení v rámci společnosti. Pomocí popisovaných produktů lze úspory nalézt. Zefektivněním všech procesů, větším přehledem o IT prostředí nebo automatizací pravidelných činností. Společnosti, které již k těmto krokům přistoupily dříve a některý komplexní systém správy IT již využívají, mohou být v konkurenční výhodě proti společnostech využívající tradiční nástroje.


Samozřejmě, nic není zadarmo. Samotná instalace produktů nic neřeší, pokud si předem neurčíme, co a jak chceme sledovat/spravovat, jak vyhodnocovat, koho informovat. A hlavně kdo se o tyto management systémy bude starat.


Co nám nabízí rodina produktů Microsoft System Center?


Produkty rodiny Microsoft System Center jsou nástroje, kde jednotlivé produkty spolupracují na základě principů definovaných v Dynamic Systems Initiative (DSI) a lze tak sestavit modulární systém pro kompletní správu IT prostředí. Tyto nástroje pomocí zabudovaných a dobře konfigurovaných pravidel zjednoduší správu celého našeho IT prostředí.


Pro větší přehled si nejprve představme jednotlivé produkty. V dnešní době je k dispozici více než 10 řešení pro různé oblasti.


Microsoft System Center Operations Manager 2007 (SCOM 2007)
System Center Operations Manager je nástroj pro komplexní, pro-aktivní dohled IT prostředí. Jedná se systém dohledu IT služeb, kdy je kladen důraz na celkovou funkčnost poskytovaných těchto služeb. Tímto způsobem budeme včas informováni např. o nefunkčnosti poštovních služeb a následně pomocí SCOM 2007 zjistíme, na jaké úrovni je problém. Lze monitorovat prakticky cokoliv, pro co je k dispozici tzv. management pack. Jedná o balíček pravidel od výrobce hardware nebo software, popisující co a jak potřeba monitorovat. Výrobci do těchto management packů (= výrobci monitorovaných technologií) dodávají vlastní know-how a nabízejí většinou i návrhy na řešení chybových stavů jejich produktů.


Samostatnou kapitolou by mohly být rozšíření vytvořená nezávislými výrobci. Sem patří např. společnosti Quest Software, Veeam/nWorks, Jalasoft a další. Tito výrobci dohromady vytvořili možná již několik set různých rozšíření do produktů Microsoft System Center, především pro Operations Manager a Configuration Manager různých verzí. Mezi nimi můžeme nalézt rozšíření i pro velmi exotické software a hardware řešení.


Co je také velmi zajímavé pro zákazníky, je možnost návrhu a monitorování vlastní „distribuované aplikace“. Jedná se vytvoření pravidel monitorování IT služby, se všemi návaznostmi na IT zdroje, pomocí jednoduchého grafického rozhraní.


První verze Operations Manageru byly určeny převážně pro dohled prostředí operačních systémů a aplikací společnosti Microsoft. Postupem času, dnes již máme k dispozici třetí verzi řešení, byla doplněna možnost pro dohled řešení od dalších výrobců. Do příští verze je plánována přímá podpora dohledu operačních systémů LINUX/UNIX.


Microsoft System Essentials 2007 (SCE 2007)
Microsoft System Center Essentials je řešení, které v sobě zahrnuje vlastnosti SCOM 2007, několika funkcí SCCM 2007 a technologie WSUS. Je však určeno pro monitorování maximálně 30 serverů, 500 stanic a má některá další technologická omezení (např. jednotný přístup, pouze předefinované reporty). Většina management packů určených pro dospělý SCOM 2007 lze však použít i v tomto řešení.


Navíc zde existuje možnost vzdálené správy IT prostředí externí firmou, při zachování plného přístupu pracovníků interního IT. Propojením SCE 2007 na SCOM 2007 vznikne System Center Remote Operations Manager (SCROM).


Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 (SCVMM 2008)
V dnešní době je v mnoha společnostech virtualizace až na prvním místě při hledání úspor interního IT. Při stoupajícím počtu vizualizovaných systémů je však potřeba začít uvažovat o centrální správě těchto prostředí. Proto společnost Microsoft nabízí produkt System Center Virtual Machine Manager 2008, nástroj pro centrální a efektivní správu fyzické a virtuální infrastruktury na platformě Microsoft Hyper-V, Virtual Server 2005 R2 a také VMware ESX.


Součástí management řešení je nástroj Performance and Resource Optimization (PRO). Ten má pomocí předdefinovaných pravidel na starosti inteligentní testování a umísťování virtuálních strojů na nejperspektivnější fyzické host servery nebo pomáhá zajistit vysokou dostupnost virtuálního prostředí. Tato funkcionalita je možná propojením SCOM 2007 a SCVMM 2008 pomocí management packů.


Microsoft System Center Capacity Planner (SCCP 2007)
Microsoft System Center Capacity Planner 2007 je nástroj určený pro plánování a tvorbu návrhu a případně další změny v implementovaných řešeních Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 a Microsoft System Center Operations Manager 2007.


Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (SCCM 2007)
Microsoft System Center Configuration Manager 2007 je řešení pro komplexní správu koncových stanic, serverů i mobilních zařízení s operačním systémem Windows Mobile. S tímto nástrojem lze provádět hardware a software inventarizaci, distribuci software a aktualizací (pomocí integrovaného WSUS 3.0), vzdálenou správu klientských stanic, měření využití software uživateli a vzdálenou instalaci operačního systému.


Microsoft System Data Protection Manager (SCDPM 2007)
Nástroj Microsoft System Center Data Protection Manager 2007 je vytvořen pro zálohování a obnovu řešení společnosti Microsoft a to včetně virtuálního prostředí Microsoft Hyper-V. Pomocí kontinuální zálohy a následné obnovy je možné zajistit velmi rychle provoz systémů po pádu.


Microsoft System Center Mobile Device Manager 2008 (SCMDM 2008)
Microsoft System Center Mobile Device Manager 2008 je nástroj pro centrální správu zařízení s Microsoft Windows Mobile 6.1.


System Center Service Manager
Tento nástroj nám po uvedení na trh přinese první HELPDESK řešení společnosti Microsoft. Pomocí tohoto nástroje, který je vytvářen na základě Microsoft Operations Framework (MOF), by měly být propojeny nástroje Microsoft System Center.


…plus něco navíc
Do rodiny Microsoft System Center je také zahrnuto řešení pro virtualizaci aplikací Microsoft Application Virtualization (App-V) a nástroje pro správu desktopů Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) for Software Assurance.


Kde najít další informace?


Na webu Microsoft TechNet jsou k dispozici informace o jednotlivých řešeních Microsoft System Center na následujících stránkách. Jedná se rozcestník k jednotlivým řešením a odkazy na oficiální stránky produktů, ale i na stránky spřízněných komunit.


Společnost Microsoft nabízí ke stažení a testování nainstalované řešení několika produktů ve formě souboru VHD - ZDE. Stačí připojit do Virtual PC nebo Virtual Serveru a vyzkoušet si na vlastní kůži funkcionalitu. Případně je možné využít online virtuálních labů - ZDE.


Pro někoho může být nevýhodou angličtina, avšak v českém jazyce mnoho informací není. Proto se snažím postřehy o produktech (SCOM, SCE, SCVMM) psát na svém management blogu a budu je také uveřejňovat na stránkách českého TechNet blogu.


Co nás ještě čeká?


V příštích dílech si popíšeme možnosti nasazení nástrojů pro správu fyzického i virtuálního prostředí.


- Pavel Řepa


IT konzultant, DIGI TRADE s.r.o., Microsoft MCITP, MCTS, MCSE, HP MASE, ASE


Pavel Řepa pracuje na pozici senior konzultanta pro oblast management nástrojů rodiny Microsoft System Center, se zaměřením na nástroje pro dohled IT a správu virtualizace. Má na starosti návrh, realizace a podporu projektů zaměřených na správu IT prostředí, včetně vedení školení a seminářů na tyto technologie. V rámci osvěty management systémů začal na konci roku 2007 své postřehy o produktech Microsoft System Center a nástrojích dalších výrobců, publikovat na svém blogu, kde se o management technologiích můžete dozvědět další informace.

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Před dvěma týdny jsme zahájili svým způsobem pokusné tematické týdny. Tedy krátký seriál na jedno dané

Skip to main content