Tematický týden: SharePoint technologie – díl 4. a poslední


SharePoint licencování od A do Z

Náš miniseriál věnovaný platformě Microsoft SharePoint dnes zakončíme povídáním o licencování tohoto řešení.


Jak nakoupit?


Dovolím si říci, že není situace či požadavek zákazníka, na který by společnost Microsoft neměla připravenu odpovídající variantu či způsob nákupu licencí. Chcete pořídit licence SW spolu s novým HW? V pořádku, máme licence OEM. Chcete získat samostatný upgrade pro Windows či Office, nebo si domů pořídit licenci „pro studenty či domácnosti“? OK, máme krabicová balení. Hodláte pořídit více licencí najednou a zajímáte se o rozličné možnosti platby za licence? Pak zvolte některý z multilicenčních programů, nabízející jednorázové nákupy licencí, či nákupy formou splátek či pronájmu. Jak tedy pořídit licence zvoleného SharePoint řešení a jaká licenční pravidla musíme respektovat?


Windows SharePoint Services 3.0 (WSS)
Jsou zdarma, kupovat tedy nebudete nic. Nebo že by ano? Online z webu http://download.microsoft.com si volně stáhnete instalační balíček WSS včetně případných jazykových balíčků „Language Pack“ a vesele instalujete. Dobře, tohle je zdarma. Ovšem kam instalujete? No samozřejmě že na Windows Server, konkrétně 2003 nebo 2008, typicky v edicích Standard či Enterprise. No a Windows Server již zdarma není.


Windows Server vyžaduje svou licenci serverovou a licence Windows Server CAL (Client Access License) pro všechny uživatele či zařízení, kteří přímo či nepřímo přistupují k instanci serveru. Tímto přístupem myslíme i přístup k WSS portálu, to pro určení nutnosti nákupu licencí Windows Server CAL úplně stačí. Onen Windows Server nemusí být uživatelem využit nijak jinak (třeba jako souborový server apod.), přesto by bez Windows Serveru WSS portál nebežel, takže uživatelé k instanci Windows Serveru „přistoupili“ a licence Windows Server CAL potřebují. Máte-li tedy ve firmě samé Windows Server 2003 a k nim licence Windows Server CAL a pro WSS potrál pořídíte nový HW a s ním Windows Server 2008, pak potřebujete i nové Windows Server 2008 CAL licence, pozor na to!


Snad jedinou výjimkou, kdy pro Windows Server s nainstalovanou WSS službou nepotřebujete licence Windows Server CAL, je situace, kdy vytváříte WSS portál anonymně dostupný pro uživatele přistupující k tomuto portálu výhradně prostřednictvím sítě Internet. Tento scénář však asi příliš častý nebude. A pokud to přeci jen chcete udělat, raději mi napište, ať dořešíme detaily.


Licence Windows Serveru jsou pro nákup dostupné jako OEM licence (pořizují se spolu s HW), dále v rámci libovolného z multilicenčních programů Microsoft, nebo v rámci krabicového balení SW.


A co databáze, kam WSS ukládá svá data? Použijete plnohodnotný SQL Server? Prima, z technického pohledu dobrý nápad. Ovšem i SQL Server musí být řádně licencován. Buď licencemi procesorovými (pokud na WSS přistupují řádově desítky uživatelů), nebo licencí serverovou a licencemi SQL Server CAL. Říkáte si, že stačí jeden SQL Server CAL, protože přece z technického pohledu WSS „sahá“ do SQL DB jedním účtem, jednou identitou (tou, která je nastavena ve vlastnostech fondu aplikací WSS v rámci IIS, což je typicky „Network Service“ při Basic instalaci či vlastním účtem při Advanced instalaci)? No, řekněme, že z technického pohledu máte pravdu, licenčně je to však bezpředmětné.


Proč? Oficiální pravidla říkají: „Hardware nebo software, který používáte pro sdružování připojení; přesměrování informací; snížení počtu zařízení nebo uživatelů, kteří mají přímý přístup k produktu nebo ho používají; snížení počtu prostředí operačního systému, zařízení nebo uživatelů, které produkt přímo spravuje; (někdy označováno termínem multiplexování nebo sdružování), nesnižuje požadovaný počet licencí jakéhokoli typu.“ Poněkud kostrbaté? Možná. Avšak docela výstižné. Možná lépe pochopitelná je další věta z licenčních pravidel: Musíte získat a přiřadit licenci CAL každému zařízení nebo uživateli, kteří přímo nebo nepřímo přistupují k instancím serverového softwaru.“ No a to je právě ono. Již jsem o tom v jednom z předchozích odstavců hovořil. Bez SQL Serveru, pokud jej tedy používáte, by váš WSS portál prostě neběžel. Uživatelé přistupující k WSS portálu z licenčního pohledu nepřímo (prostřednictvím služeb WSS) přistupují i k instanci SQL Serveru, kde má WSS své databáze. Nutnost nákupu licencí SQL Server CAL pro všechny přistupující uživatele, případně licencí procesorových, je tedy zřejmá.


multiplexing


Zkráceně řečeno: máte-li WSS nainstalován s integrovaným DB strojem, vystačíte si jen s licencí Windows Serveru a licencemi Windows Server CAL. Použijete-li pro WSS DB klasický SQL Server, pak musíte licencovat i jej.


Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007)
Vše, co je napsáno v předchozích odstavcích textu ohledně nutnosti licencování Windows Serveru a SQL Serveru při použití se službou WSS, platí i pro MOSS 2007 s jedním „drobným“ rozdílem – MOSS 2007 na rozdíl od WSS není zdarma.


MOSS 2007 je typickým příkladem serverového produktu, který je licencován v licenčním režimu „Server + CAL“. Dalšími takovými serverovými produkty jsou např. Exchange Server, Project Server, zde již několikrát zmíněný Windows Server a řada dalších.


Licencování MOSS 2007 má následující principy:
Pro server (HW zařízení nebo server typu blade), na kterém hodláte MOSS weby provozovat, potřebujete serverovou licenci MOSS 2007. „Stačí“ vám jedna pro každý server (HW). Hodláte-li tedy např. vytvořit MOSS farmu s dvěma servery (na prvním provedete „Complete“ instalaci a na druhém „Web Front End“), tak potřebujete dvě serverové licence MOSS 2007.


Pro všechny přistupující uživatele či pro všechna zařízení dále potřebujete licence MOSS 2007 CAL (Client Access License). Proč hovořím o přistupujících uživatelích či zařízeních? Licence MOSS 2007 CAL jsou dostupné ve dvou variantách – v režimu „na uživatele“, tedy User CAL a „na zařízení“, tedy Device CAL. Variantu User CAL zvolte v případě, že vaši uživatelé využívají pro přístup k MOSS portálům více zařízení, mají např. stolní PC a zároveň notebooky. Licencujete tedy uživatele (ne uživatelské účty, těch mějte, kolik chcete, ale uživatele, fyzické osoby) a z kolika zařízení tito uživatelé přistupují k MOSS portálům a rovněž také odkud k nim přistupují vám může být jedno. Variantu Device CAL naopak zvolte, pokud vaši uživatelé např. pracují ve směnném provozu a u omezeného počtu počítačů se střídá více uživatelů. V tomto režimu tedy počítáte pouze počty zařízení (stolní PC, notebook, PDA...), ze kterých uživatelé přistupují k vašim MOSS portálům a kolik těch uživatelů je, je vám jedno. Pro úplnost dodejme, že licence User CAL a Device CAL stojí stejně a samozřejmě že je můžete vzájemně kombinovat.


Výše uvedená pravidla platí obdobně i pro Windows Server a licence Windows Server CAL.


user_device_cals


Říkáte si, že je to docela jednoduché? To rád slyším. Vězte ale, že u MOSS a licencí CAL potřebujete znát ještě jednu další licenční „dobnost“. Slyšeli jste již něco o tzv. MOSS Enterprise funkcích a MOSS Enterprise CALech?


Licenční pravidla říkají: použijete-li v rámci MOSS funkce typu „E-forms, spreadsheet publishing and data integration functionality“, tak potřebujete kromě licencí MOSS 2007 Standard CAL navíc i licence MOSS 2007 Enterprise CAL. Věc se nám tedy poněkud komplikuje.


Vězte, že u MOSS 2007 máme jednu edici serverovou (tedy jeden typ serverové licence), ovšem dvě edice CAL – tzv. Standard CAL (dostupné v režimech User a Device) a Enterprise CAL (také dostupné v režimech User a Device).


K využití následujících scénářů stačí MOSS 2007 Standard CAL licence: • Collaboration

 • Enterprise content management

 • Workflow

 • My Sites

 • Profiles and personalization

 • Enterprise search

Licence MOSS 2007 Enterprise CAL pak navíc potřebujete pro uživatele nebo zařízení, kteří v rámci MOSS portálu využívají: • Business Data Catalog

 • Excel Services

 • Report Center

 • InfoPath Forms Services

 • PerformancePoint scorecarding and dashboarding

Ono slovíčko „navíc“ je nesmírně důležité. Enterprise CAL licence jsou doplňkové CALy, které potřebujete navíc ke CALům Standard, pokud máte na MOSS portálu zapnuté „Enterprise“ funkce (Central Administration > Operations > Enable Enterprise Features) a využíváte tedy výše uvedené čtyři scénáře.


enterprise_features


Zdůrazňuji, že MOSS 2007 Enterprise CAL licence potřebujete navíc k licencím MOSS 2007 Standard CAL jen pro ty uživatele (User CAL) či pro ta zařízení (Device CAL), která využívají zmíněné „enterprise“ funkce.


Uživatelé, přistupující na kolekce webů či weby, kde „enterprise“ funkce nejsou dostupné, mohou mít „jen“ MOSS 2007 Standard CAL licence. Využíváte-li však „enterprise“ funkce rozličně v rámci celého portálu a nejste-li schopni efektivně přístup uživatelů k „enterprise“ funkcím omezit, pak potřebujete MOSS 2007 Enterprise CAL licence, kromě licencí MOSS 2007 Standard CAL, pro všechny uživatele (nebo pro všechna zažízení).


Ony „enterprise“ funkce jsou z uživatelského pohledu právě „ty zajímavé“, mnohdy tedy není možné ani žádoucí přístup uživatelů k těmto funkcím omezit, „enterprise“ funkce se aktivují na všech webech a MOSS 2007 Enterprise CAL licence se tedy spolu s MOSS 2007 Standard CAL licencemi kupují pro všechny uživatele, čímž se cena takového řešení „trochu“ zvyšuje (MOSS Enterprise CAL licence stojí cca 80% ceny MOSS Standard CAL licencí).


enable_efeatures_onsites


Licence MOSS 2007 jsou pro nákup dostupné v rámci libovolného z multilicenčních programů Microsoft, nebo v rámci krabicového balení SW.


Zapomínat bychom následně neměli ani na licencování SQL Server, který máte pravděpodobně pro vaše MOSS portály použít jako DB úložiště (nemáte-li MOSS nainstalován s integrovaným DB strojem). Licencování SQL Serveru by v pohodě vystačilo na samostatný článek, my si zde jen stručně řekneme, že SQL Server budete pravděpodobně licencovat tzv. „procesorovými licencemi“, tedy licencemi pořízenými pro všechny fyzické či virtuální procesory, které využívá instance OS, na které SQL server provozujete. Máte-li MOSS portál přístupný pro méně než 28 uživatelů (což nepředpokládám), pak pro vás bude výhodnější licencovat SQL Server v licenčním režimu Server + CAL.


Zájemci o další informace týkající se licencování SQL Serveru si mohou z mého blogu stáhnout podrobnou licenční prezentaci na toto téma.


Licence SQL Serveru jsou pro nákup dostupné v rámci libovolného z multilicenčních programů Microsoft, nebo v rámci krabicového balení SW.


Microsoft Office Forms Server 2007 (MOFS 2007)
Licencování tohoto produktu má stejná licenční pravidla a principy, jaké jsme popsali u MOSS 2007 s jedním podstatným rozdílem – u MOFS 2007 neexistují žádné Enterprise CALy.


Jedná se tedy o klasický produkt licencovaný dle licenčního režimu Server + CAL svou licencí serverovou a licencemi CAL ve variantách User a Device.


Licence MOFS 2007 jsou pro nákup dostupné v rámci libovolného z multilicenčních programů Microsoft, nebo v rámci krabicového balení SW.


Elektronické formuláře, které na MOFS serveru využíváte, můžete velmi snadno vytvářet a publikovat z aplikace InfoPath 2007. Tu buď získáte jako součást edicí Microsoft Office 2007 Professional Plus, Enterprise nebo Ultimate, nebo ji můžete pořídit i samostatně.


Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Internet Sites
Toto je specifická licence MOSS 2007, určená pro SharePoint portály publikované do sítě Internet. Technicky se jedná o klasický MOSS 2007 s dostupnými „enterprise“ funkcemi, ovšem licenčně je tento produkt omezen pouze pro data publikovaná do sítě Internet (nic z dat na tomto portálu uložených nesmí být dostupné pouze pro interní uživatele firmy vlastnící tuto serverovou licenci).


Licencování tohoto produktu je docela jednoduché – k dispozici je pouze licence serverová, nejsou zde žádné licence CAL.


Licence Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Internet Sites jsou pro nákup dostupné v rámci libovolného z multilicenčních programů Microsoft, nebo v rámci krabicového balení SW.


A ještě dodatek k sadám Microsoft Office 2007. Není Word jako Word, není Excel jako Excel. V přehledové tabulce uvidíte, že tři největší sady Microsoft Office 2007, tedy edice Professional Plus, Enterprise a Ultimate podporují tzv. „pokročilé funkce“. O co se jedná? Chcete-li přímo z Office aplikací iniciovat SharePoint pracovní postupy a vykonávat akce jimi předepsané, chcete-li z Excelu publikovat na SharePoint sešity s využitím SharePoint Excel Services a sdílet je takto online, chcete-li z aplikace PowerPoint publikovat snímky prezentací do knihovny snímků serveru SharePoint, pak potřebujete jednu ze tří uvedených edicí sad Microsoft Office 2007 podporujících tzv. pokročilé funkce.


Dámy a pánové, vážení čtenáři, těmito řádky končíme náš miniseriál věnovaný platformě Microsoft SharePoint. Doufám, že jste uvedené informace shledali užitečnými. Uvítám vaši zpětnou vazbu a budete-li chtít, můžeme v rámci TechNet blogu v psaní o SharePoint technologiích pokračovat, témat je jistě dost a dost.- Kamil Juřík
IT konzultant, vedoucí lektor, Gopas a.s., Microsoft MVP, MCT, MCITP, MCTS


Kamil Juřík, kromě vedení lektorského sboru v Počítačové škole Gopas, vede odborná školení, semináře a konzultace na téma Microsoft SharePoint a Office System. Je nadšeným propagátorem těchto technologií, konzultantem s jasnou vizí a zdravým přístupem k věci. Jako pravděpodobně jediný lektor v Evropě se rovněž profesionálně a s neutuchajícím zájmem noří do tajů licencování a Software Asset Managementu. Tato témata rovněž přednáší na partnerských konferencích a seminářích společnosti Microsoft, je spoluautorem licenčního webu společnosti Microsoft a řady oficiálních licenčních webcastů a dokumentů.

Comments (5)

 1. Anonymous says:

  Máme tu pátek, závěr pracovního týdne a s ním také závěr obsáhlého seriálu na téma Sharepointu. Díky

 2. Sharepoint zaciatocnik says:

  Dakujem za pekne rozclenene informacie.

  Zaujala ma zmienka o baliku office v zavere clanku.  

  Ako presnejsie mam chapat: "Chcete-li přímo z Office aplikací iniciovat SharePoint pracovní postupy a vykonávat akce jimi předepsané, chcete-li z Excelu publikovat na SharePoint sešity s využitím SharePoint Excel Services a sdílet je takto online, chcete-li z aplikace PowerPoint publikovat snímky prezentací do knihovny snímků serveru SharePoint, pak potřebujete jednu ze tří uvedených edicí sad Microsoft Office 2007 podporujících tzv. pokročilé funkce."

  Zamena to, ze ak portal vytvoreny pomocou MOSS obsahuje napr. excel web party, cez ktore publikujeme data z excelu, kazdy pouzivatel, ktory prezera tuto stranku musi mat aj nainstalovany office?  Alebo licencie na balik office postacuju tomu, kto vytvara obsah portalu?

  Dakujem za odpoved, ak sa nejaka najde.

 3. Kamil Jurik says:

  Dobrý den,

  pokud ty web party budou tahat data ze služby Excel Services, tak všichni uživatelé, kteří k webstránce s onou webpartou přistoupí, musí mít MOSS Standard CAL plus MOSS Enterprise CAL.

  Licence MOSS 2007 Enterprise CAL pak navíc potřebujete pro uživatele nebo zařízení, kteří v rámci MOSS portálu využívají:

  – Business Data Catalog

  – Excel Services

  – Report Center

  – InfoPath Forms Services

  – PerformancePoint scorecarding and dashboarding

  Oním "využitím" zmíněných funkcí se myslí jak tvorba obsahu, tak pouhý přístup k němu.

 4. Sharepoint zaciatocnik - stoural says:

  Dakujem velmi za odpoved, no zaroven mam este dalsie podotazky.

  Ak mam iba Document Library, ktora obsahuje Excely, ake licencie by som potrebovala v takom pripade?

  A druha otazka – ak pouzijeme Excel web party na publikovanie dat z Excel sheetov, musi mat použivateľ, ktory iba prezera stranky s tymito web partami nainstalovany vo svojom pocitaci MS Excel? Moze  updatovat udaje do Excel sheetov cez webove rozhranie bez toho aby mal nainstalovany MS Excel?

  Pekny den zelam!

 5. Kamil Jurik says:

  Dobrý den,

  ad 1) pro přístup do dokumentové knihovny obsahujici Excel sešity stačí jen Standard CAL pro SharePoint (plus samozřejmě další doplňkové licence typu Windows CAL atd., jak je to popsáno v článku)

  ad 2) Ne, Excel mít nainstalovaný vůbec nemusí, o vykreslování a zobrazení dat se stará SharePoint sám. A opět NE, služba Excel Services neumožňuje prostřednictvím webového rozhraní úpravu dat s možností přímého uložení změn do opublikovaného Excel sešitu.

  Při publikování sice může nastavit editovatelnost jednotlivých buněk publikovaného Excel sešitu, ale ona editovatelnost znamená, že po otevření Excel sešitu pomocí služby Excel Services ve webovém prohlížeči se zobrazí onen sešit s podoknem úloh v pravo, prostřednictvím kterého lze upravovat hodnoty editovatelných buněk, ale tyto hodnoty jsou měněny jen v rámci otevřené instance opublikovaného sešitu, ale nelze je uložit do samotného opublikovaného sešitu. Takže je to jen prohlížeč s možností změny dat v náhledu, ale změny nelze uložit do samotného sešitu. K tomu je v aktuální verzi MOSS nutné si opublikovaný sešit stáhnout na lokál do Excelu, tam to změnit a zpátky uložit. 🙂 Uvidíme, co v tomto smyslu přinese příští verze SharePoit Serveru. Jo a využití služby Excel Services vyžaduje Standard CAL a navíc Enterprise CAL.

Skip to main content