Windows 7: Deployment – Deployment Image Servicing and Management


S Windows 7 a Windows Server 2008 R2 rozšiřujeme možnosti správy souborových obrazů (Windows Image) včetně podpory spravovat VHD soubory. Tuto novou funkcionalitu přináší nástroj DISM (Deployment Image Servicing and Management), který tvoří centralizované prostředí pro práci s Windows Image (WIM) a VHD soubory.


DISM je dostupný v rámci Windows 7 instalace, není tedy nutné instalovat OPK (OEM Preinstallation Kit) nebo WAIK (Windows Automated Installation Kit).


Podpora platforem a operačních systémů


Snaha byla umožnit správu obrazů na různých verzích a architekturách operačních systémů. V tomto směru došlo k zásadnímu rozšíření a nyní je možné spravovat na 32bit platformě image pro 64bit platformu.


Na straně hostitele jsou podporovány všechny architektury (x86 / x64 / IA64) následujících operačních systémů: Windows Server 2003 SP2, Windows Vista / Windows Server 2008 / Windows 7 / Windows Server 2008 R2. S uvedenými hostiteli lze spravovat následující obrazy všech uvedených architektur tzn. Windows 7 / Windows Server 2008 R2 / Windows PE 3.0 (offline) / Windows Vista SP1 (offline) / Windows Server 2008 (offline).


Uvedená podpora předchozích OS tj. Windows Vista SP1 / Windows Server 2008 je s omezeními, která vyplývají z funkčnosti Windows Vista Package Manageru (pkgmgr.exe).


DISM funkce na Windows 7 obrazu


Níže uvedená tabulka obsahuje seznam a popis základních vlastností nástroje DISM.
Funkce


Popis


Nahrazení Package Manager (pkgmgr.exe)


Přidávat / odstraňovat komponenty a aktualizace.


Aplikovat nastavení v rámci bezobslužného režimu.


Windows Update servicing (1)


Instalace hotfixů (.msu)


Driver servicing(1)


Přidávat a odebírat ovladače zařízení.


Windows edition servicing(1)


Upgrade do vyšších edicí Windows.


Nastavování produkt key.


Konfigurace regionálních nastavení


Nahrazení intlcfg.exe. Umožňuje nastavovat jazyk, locale, fonty, klávesnice.


Image auditing


Získávat informace z obrazu: • Seznam komponent a aktualizací

 • ovladačů

 • seznam aplikací a aktualizací(2)

 • edicí

 • regionální nastavení


1 Dostupné pouze v režimu offline na obrazy Windows 7 a Windows Server 2008 R2.


2 Dostupné pouze v případě, že dism je spuštěn z plného OS v režimu offline na obrazy Windows 7 a Windows Server 2008 R2.


DISM funkce na Windows PE 3.0 obrazu


Seznam dostupných vlastností pro správu Windows PE 3.0, dostupných pouze v offline režimu.

Funkce


Popis


Nahrazení Package Manager (pkgmgr.exe)


Přidávat / odstraňovat komponenty a aktualizace.


Aplikovat nastavení v rámci bezobslužného režimu.


Driver servicing


Přidávat a odebírat ovladače zařízení


Windows PE servicing


Konfigurace Windows PE, náhrad nástroje PEImg.exe


Konfigurace regionálních nastavení


Nahrazení intlcfg.exe. Umožňuje nastavovat jazyk, locale, fonty, klávesnice.


Image auditing


Získávat informace z obrazu: • Seznam komponent a aktualizací

 • ovladačů

 • regionální nastavení

 • výpis konfigurace Windows PE


Nyní je tedy možné pomocí jednoho nástroje (DISM) spravovat jak WIM image operačního systému tak boot image Windows PE 3.0.


Možnosti DISM na WIM / VHD souborech


Z pohledu funkcionalit DISM poskytuje až na několik málo rozdílů stejnou sadu možností pro oba formáty (WIM/VHD).


Zásadní rozdíly v operacích na VHD resp. WIM jsou následující: • Pro připojení příslušného obrazu v případě VHD je nutné použít externí nástroj DISKPART

 • V případě VHD jsou změny uloženy automaticky, v případě změn ve WIM je nutné provést jejich potvrzení přepínačem /commit, v opačném případě /discard.

Příklady použití DISM na WIM souboru


DISM vyžaduje privilegovaný účet, spustíme tedy cmd.exe jako správce.


Získání informací o WIM souboru


DISM /get-wiminfo /wimfile:f:\sources\install.wim


Namontování WIM obrazu pouze pro čtení


DISM /mount-wim /wimfile:f:\sources\install.wim /Index:1
/mountdir:c:\mount /readonly


(bez zalomení)


Přehled všech namontovaných WIM obrazů


DISM /get-mountedwiminfo


Příklady offline servicingu


Pokud máme obraz namontován pomocí příkazu DISM /Mount-Wim nebo DISKPART v případe VHD, můžeme přistoupit například k níže uvedeným operacím.


Výpis všech ovladačů třetí strany


DISM /Image:c:\mount /get-drivers


Výpis všech ovladačů, výstup formátován do tabulky


DISM/Image:c:\mount /get-drivers /all /format:Table


Přidání všech ovladačů z definované adresářové struktury do image


DISM /image:c:\mount /add-driver /driver:c:\drivers\hyper-v_r2
/recurse


(bez zalomení)


Na architektuře x64, ovladače musejí být podepsány, pro případ importu nepodepsaných ovladačů lze využít přepínač /ForceUnsigned. Doporučujeme využít pouze pro testovací účely, nenasazovat do produkce.


Odstranění příslušného ovladače z obrazu


DISM /Image:c:\mount /remove-driver /driver:oem6.inf


Výpis instalovaných aplikací, výstup formátován do tabulky


DISM /Image:c:\mount /get-apps /format:table


Instalace hotfixu do obrazu


DISM /Image:c:\mount /add-package
/packagepath:c:\install\windows7\hotfixes\kb958690-x86.msu


(bez zalomení)


Aplikování souboru odpovědí (unattend.xml)


DISM /Image:c:\mount
/apply-unattend:c:\win7dist\offline_unattend.xml


(bez zalomení)


Uložení provedených změn do WIM


DISM /unmount-wim /mountdir:c:\mount /commit


Příklad připojení VHD souboru a offline servicing


Pro namontování VHD využijeme nástroje DISKPART.EXE.


Nastavíme typ virtuálního disku na cestu k VHD souboru


DISKPART> select vdisk file=c:\install\windows7\disk_c.vhd


Připojíme příslušný virtuální disk


DISKPART> attach vdisk


Seznam připojených virtuálních disků


DISKPART> list vdisk


Odpojení virtuálního disku, musí předcházet select vdisk file=...


DISKPART> detach vdisk


Po provedení připojení (attach vdisk) se VHD soubor připojí na volnou diskovou jednotku a je dostupný např. pomocí klasického souborového manageru.


Nyní je možné využít DISM s přepínačem /Image:<disk>: pro další servisní operace.


Například zapnutí Telnet klienta


DISM /image:G: /enable-feature /featurename:TelnetClient


Jméno komponenty (FeatureName) je case-sensitive.


Výpis vlastností, výstup formátován do tabulky


DISM /image:G: /get-features /format:Table


V tomto případě, jsme aktivovali Telnet klienta pomocí offline servicingu, po startu operačního systému z VHD bude příslušná komponenta aktivní.


Logování DISM


Veškeré operace DISM automaticky loguje do souboru %windir%\Logs\DISM\dism.log.


Detailní informace, např. z operací s komponentami nebo ovladači jsou dostupné v cílovém obrazu v cestě \Windows\Inf\Setupapi.offline.log.


Závěrem


Výše ve stručnosti popsaný nástroj DISM přináší nové funkcionality, které ocení především deployment specialisté a usnadní tak nasazování a údržbu obrazů operačních systémů. Obsáhlá a detailní nápověda k nástroji DISM a ne jen k němu, je v již zmíněném WAIK 2.0, takže neváhejte, stahujte a testujte.


- Tomáš Rýdl

Comments (0)

Skip to main content