Novinky v rodině System Center


Před několika dny byl dokončen vývoj dvou produktů, které posunou možnosti virtualizace a správy na klientských počítačích.

Jedná se o System Center Application Virtualization 4.5 (dříve známé jako SoftGrid) a Release 2 pro System Center Configuration Manager 2007. Oba tyto produkty byly vydány ve stejném termínu, protože velice úzce spolupracují mezi sebou. Co přináší nového:

System Center Application Virtualization 4.5

 • Pravděpodobně největším přínosem je tzv. "Dynamic Suite Composition", jenž umožňuje spolupráci více virtualizovaných aplikací navzájem. Představme si, že máme např. dvě různé Java aplikace. V předchozích verzích bylo nutné JRE pokaždé přidat do virtualizované aplikace. AppVirt 4.5 umožňuje vytvořit jediný virtualizovaný JRE, na který jsou následně navázány další, virtualizované Java aplikace.
 • Různé možnosti nasazení - u předchozí verze nebylo více možností, jakým způsobem nasadit celé prostředí aplikační virtualizace. AppVirt 4.5 může být nasazena několika možnými způsoby:
  • obdobně jako u předchozí verze, instalace centrálního serveru, ke kterému se připojují jednotliví klienti
  • nasazení centrálního serveru, který řídí přístup k aplikacím a následně nasazení streaming serverů, které se starají o distribuci aplikací na koncové klienty. Tohoto způsobu se dá s výhodou využít ve firmách, kde je více lokalit, které jsou spojeny WAN linkami.
  • vytvoření MSI balíčku a jeho následná distribuce pomocí SCCM 2007 R2. Jedná se opět o využití v prostředích, kde jsou jednotlivé lokality spojeny WAN linkami a je využita stávající infrastruktura SCCM 2007
  • vytvoření MSI balíčku a jeho offline distribuce. Tato metoda je výhodou pro počítače, které nejsou nebo nemají možnost připojení k řídícímu serveru AppVirt. Např. na CD/USB disk je umístěn balíček s virtualizovanou aplikací a klient pouhým spuštěním MSI balíčku spouští virtualizovanou aplikaci.
 • V neposlední řadě je také možné inventarizovat virtualizované aplikace pomocí nového WMI provideru, který využívá SCCM 2007 R2 pro získání informací o virtualizovaných aplikacích

System Center Configuration Manager 2007 R2

 • Mezi hlavní novinky a vylepšení patří právě integrace se System Center Application Virtualization 4.5. Jedná se především o oblasti správy virtualizovaných aplikací, jejich distribuce na koncové klienty. Díky této integraci se stává správa celé infrastruktury jednodušší a rychlejší při využití stávajících produktů
 • OS deployment R2 přináší rozšířené možnosti při nasazování operačních systémů za pomocí multicast (více počítačů může být instalováno v jednom čase, data s instalací jsou přenášena v jednom čase na všechny počítače). Dalším vylepšením je podpora "neznámých systémů". Pod tímto pojmem se skrývá možnost instalace OS na počítače, které nikdy nebyly inventarizovány a nemají nainstalovaného SCCM agenta.
 • Reportovací nástroje a možnosti SCCM 2007 jsou nyní plně integrovány do SQL Server Reporting services. Tato integrace přináší administrátorům SCCM 2007 jednoduše vytvářet a upravovat reporty ze systému SCCM 2007
 • Integrace Forefront Client Security  jako balíček pro DCM (Desired Configuration Management). Umožňuje kompletní provádění aktualizací systémů ve firemních prostředích, ale také globální pohled na anti-malware infrastrukturu.

System Center Appliacation Virtualization 4.5 je již nyní dostupná pro zákazníky se Software Assurance a zakoupenými licencemi MDOP na stránkách MVLS (https://licensing.microsoft.com)

System Center Configuration Manager 2007 SP1 R2 je k dispozici ke stažení jako testovací verze před Microsoft download center  (Configuration Manager 2007 R2 Evaluation) a pro zákazníky se zakoupeným produktem se Software Assurance na MVLS stránkách (https://licensing.microsoft.com)

- Ondřej Výšek

Comments (0)

Skip to main content