Změny v licencování – konečně podpora virtuálního prostředí


Tento týden se odehrálo několik významných změn na poli licencování aplikačních serverů společnosti Microsoft. Protože je mi jasné, že se do tohoto tématu brzy zakousnou jiní, lepší a mnohem fundovanější, než jsem já, berte to pouze jako noticku a upozornění na změnu, ke které došlo.


Do nynějška fungovalo licencování v oblasti virtuálního prostředí (a je jedno jakého) podle modelu, že je potřeba mít tolik licencí daného produktu, na kolika může tento server běžet. Což mohlo být velmi nevýhodné, obzvlášť v oblasti virtualizace. Jeden příklad za všechny – pokud byste například postavili Windows Failover Cluster se čtyřmi fyzickými servery/nody a v rámci tohoto clusteru chtěli provozovat na jednom virtuálním operačním systému (VOSE) Exchange (s možností přesunu tohoto VOSE kamkoli v rámci clusteru), museli jste mít 4x licenci Exchange Serveru. Proč? Protože licence se doteď vždy musela přiřadit fyzickému serveru (POSE) a nikoli virtuálnímu. Pokud jste chtěli Exchange někam v rámci firmy přemístit z jednoho serveru na druhý, museli jste dodržet periodu 90 dnů, po které jste mohli licenci přiřadit jinému hardware. A je jedno, zdali to byl cluster a v něm virtuální stroj, či nikoli (ač to zní nelogicky).


Toto se nyní mění na logickou variantu, přesná věta zní takto:


S platností od 1. 9. 2008 mají zákazníci právo na neomezený převod licencovaných instancí libovolných serverových produktů Microsoftu mezi licencovanými servery v rámci serverové farmy, a to jak mezi jejich fyzickými, tak virtuálně provozovanými instancemi.


Co dodat?


Seznam podporovaných Microsoft software v různých virtuálních prostředích


Další informace od Kamila Juříka (MVP)


Application Server License Mobility


Exchange tým se k danému také vyjadřuje


- Martin Pavlis

Skip to main content