Pronajímáme (si) software


Autorka: Darina Vodrážková, DAQUAS, s r.o.


Vy, kdo s IT obcujete na pokročilejší úrovni, máte možná pocit, že sníte. Copak se to dá? Pronajmout software? Kolikrát jste už narazili na bariéry, když jste chtěli dražší licence pořídit třeba na leasing. Nebo když jste chtěli placení za ně jakýmkoli způsobem rozkládat. Jediná odpověď – kterou jste ale obvykle nechtěli slyšet – byla: úvěr.


Vy, kdo jste spíše uživateli než nákupčími licencí, jste možná udiveni naopak tím, co by třeba na leasingu softwaru mělo být tak zvláštního. Tak to si určitě vysvětlíme!


A vy, kdo jste v otázkách pořizování softwaru opravdu silně pokročilí, pravděpodobně znáte i další odpovědi. Tak si je tedy s námi jen zopakujete, a třeba se dozvíte i něco, co jste možná netušili.


Co je na pronájmu divného?
Mezi ustanoveními licenčních smluv k produktům společnosti Microsoft se (obvykle v bodě, který se jmenuje Rozsah licence, případně Rozsah práv nebo nějak tak podobně) objevují vedle takové „klasiky“ jako je zákaz vytvářet více kopií, než je určeno ve smlouvě, zákaz dekompilovat software či zákaz zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat, také tato dvě ustanovení:


Nesmíte:  • pronajímat, půjčovat nebo poskytovat software na leasing, nebo

  • užívat software pro komerční hostitelské služby

Je sice více než pravděpodobné, že jste se tak daleko ve smlouvě ještě nepročetli, ale vskutku je to tam. A už hodně dlouho. Software totiž není zboží, jako každé jiné. Prodej a nákup softwaru, to je obchodování s autorskými právy, udělení licence k použití produktu. A řídí se speciálními ustanoveními, která je třeba dodržovat. Na některá (třeba na to, že OEM verze produktů odcházejí spolu s hardwarem, s nímž jste je pořídili) jsme dávno zvyklí, některá nás mohou překvapit. Třeba právě to, že takový počítač s OEM Windows nemůže nikdo pronajmout včetně onoho operačního systému, protože i ten je vázán smlouvou, která pronájem či leasing majiteli příslušné licence zakazuje!


Jakpak to?, říkáte si. Vždyť se to děje dnes a denně? Takových nabídek je kolem docela dost a jsou určitě lákavé. Pravda je ale taková, že každý, kdo chce něco takového nabízet, musí se sblížit se zvláštní smlouvou SPLA – Service Provider License Agreement, kde se za pronajatý software vybírá a následně odvádí společnosti Microsoft měsíční poplatek za použité licence.


SPLA – smlouva pro poskytovatele služeb spojených se softwarem
Tento druh smlouvy není určen jen pro leasingové společnosti, ale především pro hostingové a outsourcingové partnery. Všude tam, kde má být uživatelem licence někdo jiný, než ten, kdo ji pořídil, je vysoká pravděpodobnost, že tento scénář bude legálně řešitelný jedině cestou SPLA.


Více informací o tomto programu najdete na http://www.microsoft.com/cze/licence/programy/com/spla.mspx nebo na www.daquas.cz/spla. Jsem si téměř jista, že se vám zalíbí. Platba za používaný software se stává součástí měsíčního poplatku za komplexní službu. Zahrnuje právo na aktuální verzi produktů a v součtech (či násobcích) nevychází o nic hůře, než jiné způsoby pořizování licencí.


Nejste-li si jisti, zda ve vašem případě jde nutně o SPLA, nebo zda tato smlouva zůstává jen jednou z mnoha voleb jak přijít k softwaru, ozvěte se. Prodiskutujeme to a poradíme vám, abyste zbytečně nepřišli do maléru – ať už jste v postavení onoho koncového zákazníka, nebo dodavatele takové IT služby.


Pronájem Open Value Subscription
Tak tohle je jiný pohled na dočasné poskytnutí softwaru Microsoft. Společnost sebe samu nijak nezbavila práva na to, poskytnout jej jakýmikoli formami, které budou vyhovovat reálným obchodním potřebám. Proto před lety přišla s nabídkou pronájemních smluv OSL (Open Subscription License), které později vystřídala OVS (Open Value Subscription).


Tento program zahrnuje jednak takzvané „platformové produkty“ – Office, Core CAL a operační systém Windows upgrade – a jednak prakticky celý „mutilicenční“ ceník. O smlouvě se píše na http://www.microsoft.com/cze/licence/Programy/OpenValueSubscription/default.mspx


Určitě stojí za pozornost, protože má mnoho zajímavých pozitivních vlastností:  • je přívětivá z pohledu cashflow

  • umožňuje vám meziročně zvyšovat i snižovat počty používaných licencí

  • umožňuje standardizovat podnik na jedné platformě, využít upgrade i downgrade...

  • volíte si, jaké jazyky či platformu (32 nebo 64) budete chtít používat

  • všechny platbu jdou báječně zahrnout do nákladů

  • a ještě další rysy, včetně práva na domácí použití softwaru z titulu Software Assurance

Takže skutečně si můžete software společnosti Microsoft pronajmout v rámci speciální smlouvy k tomu určené. Tuto smlouvu vám mohou nabídnout všichni prodejci, kteří se umí orientovat v nabídce různých multilicenčních programů. Základní podmínkou pro uzavření této smlouvy je zvolit si přinejmenším jeden z uvedených platformových produktů a tím pokrýt celou firmu, přesně řečeno všechna oprávněná zařízení. To jsou počítače či jiná zařízení s výjimkou serverů, strojů s vestavěným OS (embedded) a strojů, které slouží výhradně k provozu L.O.B. nebo technologických aplikací. Na jedné straně tedy ubírá volnosti (zahrnují se všechna oprávněná zařízení, která na sobě „unesou“ zvolený softwarový produkt – bez ohledu na to, jestli se zde skutečně používá či nikoli), na druhé straně šetří mnoho starostí i prostředků, protože platformovými produkty je společnost mezi výročími vždy legálně pokryta, i když jí přibývá počítačů – nemusí to řešit. Může tedy mít například dočasný či sezónní nárůst počtu zařízení – třeba pro akci, kterou pořádá, a pak se jich zase zbavit, aniž by musela řešit základní licence. A když naopak přestane využívat některý z doplňkových produktů, nebo počet potřebných licencí sníží, nezůstanou jí přebytečné licence neužitečně v ruce. Také může o výročích snadno přecházet mezi edicemi. Takže když přestane třeba stačit SQL Server edice Standard, objedná se na další rok edice Enterprise… a nebo, když se ukáže, že je Enterprise příliš, stačí pro další rok objednat jen Standard nebo Workgroup.


Svoboda volby
To nejdůležitější, co potřebujete vědět, je informace o tom, že máte dost možností volby, aby vám kvalitní partner mohl dát a pomohl vybrat ten pravý model, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám a možnostem. Některé scénáře mají jen jedno odpovídající řešení (třeba, když chcete využívat licence, které nebudou dedikované jen vám, ale budou sdíleny více uživateli – což téměř určitě sníží cenu při zachování vysoké míry sofistikovanosti řešení). Některé vám dávají třeba osm cest – a je potřeba se v nich orientovat, abyste se vydali tou nejlepší z nich.


V principu máte možnost kombinovat různé přístupy a využívat dodavatele a poskytovatele software, hardwaru či služeb.


Podívejte se na náš diagram.


schema


Když jsme jej sestavili, kolegyně Jana K., nezatížená tolik přísně licenční optikou, v něm hned zkušeně rozpoznala vzor pro patchwork J. Hned se do něj pustila, a tak její šikovnost mohl obdivovat i první muž spol. Microsoft při své návštěvě Prahy. On ovšem přiměřeně zatížený je, takže na první pohled odhalil koncept Software plus Services, který sem přijel hlásat. Nezapomínejte na něj ani vy. Pomůžeme vám využít jej co nejužitečněji.


db


db2

Comments (1)

Skip to main content