Licence v rodině System Center


Autorka: Darina Vodrážková, DAQUAS, s r.o.


Určitě jste o této famílii už slyšeli. Je to silná sestava, kterou si zamilují především spořádaní, i když trochu leniví, IT profesionálové. Nebo snad ani ne tak leniví , jako spíš koncepčně uvažující a se smyslem pro vyvážený poměr pohodlnosti a zisku. Rodinu System Center tvoří produkty umožňující včas plánovat, udržovat, spravovat a optimalizovat IT prostředí. Prostředí, které je stabilní a zároveň adaptabilní. To není protimluv, to je zásadní požadavek, před kterým dnes většina IT oddělení stojí. Potřebují, aby všechno naprosto spolehlivě fungovalo, ale také aby celý systém byl schopen v krátkém čase reagovat na jakoukoli změnu, kterou může přinést dynamicky proměnlivé okolní prostředí (zákazníci, konkurence…) či nové interní záměry a požadavky. Nikdy totiž nevíme, jaká změna nastane. Co ale víme naprosto jistě, nějaká změna se určitě přihodí!


Z technického pohledu bylo o produktech System Center napsáno již hodně (a to i na elektronických stránkách TechNet Flash zpravodaje), ale úkolem společnosti DAQUAS je provádět zde písemnou osvětu z pohledu licenčního, takže se teď budeme věnovat tomu, jak si tyto pomocníky pořídit .


Kdo tedy do rodiny System Center patří?


To není tak jednoduché říct. Ona se také pořád rozrůstá… to jsou všelijaké ty porody (tedy „launche“) a svatby („merge“) a jiné události, a tak ani tento výčet nepovažujte ještě za konečný:


· SC Operations Manager (dříve MOM) SC OM


· SC Configuration Manager (dříve SMS) SC CM


· SC Data Protection Manager SC DPM


· SC Virtual Machine Manager SC VMM


· SC Capacity Planner SCCP


· SC Mobile Device Manager SC MDM


· SC Essentials SCE


· SC Service Manager


Několik obecných pravidel pro rodinu SC


Pořizuje se serverová licence (tj. vlastní produkt) a licence pro spravovaná zařízení (Management License, ML). Schéma je velmi podobné tomu, co známe u jiných serverových produktů, kde je „server + licence klientského přístupu“, jen místo CAL se zde používá zkratka ML.


Velmi důležité je pro licenční problematiku SC znát pojem OSE = Operating System Environment (prostředí operačního systému), který jsme rozebírali již v článku Licence produktů Microsoft ve virtuálním prostředí v lednovém vydání zpravodaje. Pro ty z vás, kteří (ke své škodě) ještě nemají registraci a nemohou tedy přistupovat do archivu zpravodaje, zde zopakuji:


Definice OSE je součástí smluv MSLT (Microsoft Software License Terms; dříve EULA), které se týkají krabicových balení produktů, a Product Use Rights (Užívací práva k produktu) pro multilicenční smlouvy. Zjednodušeně a stručně můžeme říci, že OSE je operační systém (nebo i jeho samostatně spustitelná část) plus aplikace, které se na něm eventuálně spouštějí – a to bez ohledu na to, zda OSE běží ve fyzickém či virtuálním prostředí.


Rodina SC pak dále rozlišuje klientské a serverové OSE. Klientská OSE jsou ta prostředí s jiným, než serverovým operačním systémem. Proč je to potřeba rozlišit, si vysvětlíme o chvilku později.


Management License se pořizují pro každé spravované OSE (tedy jak pro fyzické - POSE, tak pro virtuální – VOSE). Z tohoto obecného pravidla existují všelijaké výjimky, které si popíšeme u jednotlivých produktů. Také jsou management license součástí různých kombinovaných balíků licencí – o těch si něco povíme na úplný závěr.


Pozor: SC a SQL


Většina produktů z rodiny SC využívá pro ukládání dat Microsoft SQL Server. Do určitého rozsahu řešení může vystačit s bezplatnou edicí SQL Express, často ale bude vhodnější použití „vyšší“ edice – Standard či Enterprise. V této souvislosti je dobré si uvědomit, že i SQL Server má své licenční podmínky, a že je potřeba pokrýt jeho použití licencemi Per Processor, nebo kombinací licencí pro server a CAL. Pokrytí se týká všech uživatelů nebo všech zařízení, o něž pečuje příslušný SC produkt.


Pokud ovšem SQL Server zatím nemáte, nebo jej nechcete používat pro jiné účely, než k nimž jste si ho byli koupili, můžete zvolit k jeho pořízení pro System Center velmi ekonomickou cestu. Některé produkty z rodiny SC lze totiž získat i ve variantě nazývané „with SQL Technology“. V tu chvíli již není nutné kupovat SQL CAL, jedna platba za velmi přijatelný peníz vyřeší ukládání dat o všech zařízeních spravovaných daným produktem z rodiny SC. Rozdíl v ceně produktu s SQL a bez SQL je jen o něco více, než samotná serverová licence SQL, a přitom již pak není zapotřebí řešit SQL CAL. SQL Server získaný jako „with SQL Technology“ smíte nainstalovat i na jiný stroj, než kde bude běžet vlastní serverový SC produkt, můžete jej dokonce jistit pasivním clusterem, ale nesmíte jej využít k žádnému jinému účelu, než pro potřeby toho SC nástroje, s nímž byl pořízen. (Budete-li mít například SCOM i SCCM, můžete zvážit, zda se vám lépe vyplatí koupit oba „with SQL Technology“ nebo zda pořídíte samostatný SQL Server, který můžete použít pro oba produkty a ještě i na něco dalšího.)


A teď se budeme postupně věnovat významnějším členům rodiny. Začneme u toho nejpopulárnějšího:


SC Operations Manager


požaduje vedle serverové licence (buď včetně SQL Technology nebo bez) některý ze tří typů management license. V tomto případě Operations Management License, OML. Ty tři jsou Client OML, Standard Server OML nebo Enterprise Server OML.


Client OML umožňuje monitorovat OSE, ve kterých běží jiný než serverový operační systém (všimněte si, že rozdíl mezi „klientským“ a „serverovým“ OSE nezávisí na použitém hardwaru, ale na OS). Pak lze monitorovat jakékoli klientské aplikace, operační systém či hardware, na kterém OSE běží. Client OML existuje od listopadu loňského roku ve dvou podobách: Per OSE a Per User. Licence (ML) Per User pokrývá všechna zařízení s „ne-serverovým“ OS, která náleží danému uživateli (tedy například stolní počítače, notebooky, PDA…). ML Per OSE i Per User stojí stejně, takže se jeví, že častější a výhodnější bude jít cestou Per User, protože pak můžete danému fyzickému uživateli monitorovat i mnoho OSE (a na několika strojích) najednou. Varianta Per OSE se pravděpodobně uplatní především ve směnových provozech (s nepříliš bohatou virtualizací ;-)). Pro zařízení na úrovni OSI layer 3 není potřeba pořizovat žádné management license, a přesto je možné je monitorovat.


Ještě složitější je situace u Server OML. Ty jsou pouze Per OSE, ale navíc se ještě rozlišují na Standard Server Management License a Enterprise SML, podle toho, co si přejete monitorovat. Standardní lze využít tam, kde jde pouze o základní služby operačního systému. Přesný seznam těchto služeb je uveden v Užívacích právech k produktu. Na dohled nad jinými službami či nad aplikacemi (např. pro monitoring Exchange nebo SQL Serveru) je potřeba získat licenci Enterprise SML pro spravované OSE, které takové služby či aplikace nese. (Není ovšem problém uplatnit Enteprise SML i pro monitoring na úrovni Standard SML nebo Client ML, pokud by vám náhodou přebývala.)


Tak, pokud jste zdárně prošli a pochopili licence k Operations Manageru, bude to dál už o hodně jednodušší. Celá licenční politika rodiny SC je totiž opravdu příbuzná.


SC Configuration Manager


Licence tohoto produktu má mnohá společnost dávno pořízené, aniž by o tom věděla. Věříme tedy, že jeho hromadné nasazování na sebe nenechá dlouho čekat! Vlastně… už to začíná!


Jak je to tedy s těmi licencemi? Jsou opět Client ML, Standard Server ML a Enterprise Server ML. Rozdělení je stejné jako u SCOM (výše), rozdíly mezi SSML (základní služby) a ESML (úplně všechno) najdete opět v PUR a opět není potřeba kupovat ML pro zařízení na úrovni OSI layer 3.


Client Management License (CML) se opět nabízí i ve variantě Per User, ale – jak už jsem podotkla, je hodně těch, kteří ji již mají koupenou a vlastně jim schází už jen ten samotný serverový produkt. Klientská licence pro Configuration Manager je totiž také součástí Core CAL (všimněte si, nedočkavě už ruším slib, že si o těch „balíčcích“ povíme až na konec). Licence Core CAL totiž odjakživa zahrnovala SMS Server a vždy také byla výhradně se Software Assurance. Ve své aktuální podobě tedy obsahuje i SCCM CML. Ovšem Core CAL se nekupuje pro OSE, ale Per User nebo Per Device. Ti, kdo ji mají, na tom mohou leda vydělat J. SCCM CML v Core CAL Per Device logicky opravňuje ke konfiguraci a správě všech OSE daného zařízení. (Analogicky u varianty Per User: všech OSE všech zařízení používaných daným fyzickým uživatelem, nositelem Core CAL.)


No – a stejně jako u SCOM, ani zde nesmíte zapomenout pokrýt také tradiční SQL Server + CAL (nebo vám poslouží Per Processor License nebo varianta SCCM with SQL Technology).


SC Data Protection Manager


Tak tady máme hned dvě výjimky. Produkt neexistuje (aspoň zatím) v podobě „with SQL Technology“, ale přitom také potřebuje svůj SQL Server. Jenže si jej v edici Standard s sebou nese rovnou v instalaci, a tak není potřeba pořizovat speciální licenci pro SQL, pokrytí je vyřešeno vlastními licencemi SC DPM. A také nedisponuje klientskou Management license. Nicméně pokud budete zálohovat nějaké stanice s ne-serverovým operačním systémem, můžete k tomu použít Standard Server DPML, která slouží pro zálohování souborových serverů. Pro zálohování aplikací (např. Exchange) je potřeba zase Enterprise Server DPML, která navíc umožňuje zálohovat i clusterovaná prostředí.


Teď maloučko přeskočíme k produktu, který je vymyšlen speciálně pro menší a střední podniky.


SC Essentials


Tohle je úplná novinka, která je z velké části postavena na technologiích obsažených v Operations Manageru a WSUS. Při volbě řešení je dobré si dost jasně rozmyslet, co přesně chcete a potřebujete s produkty pro usnadnění správy dělat a jaká je architektura vašeho prostředí – a podle toho se vydat cestou SCOM nebo Essentials.


Každopádně je důležité vědět, že řešení Essentials 2007 je technicky omezeno na správu maximálně 30 serverových OSE a 500 klientských OSE s operačním systémem Windows. Klientské Management License je možné zakoupit v balíčcích po 5 a 20 licencích a Server Management License v balíčcích po 5 licencích nebo jednotlivě. U licencí pro správu serverů se tentokrát nerozlišují Standard a Enterprise licence, protože se vůbec neřeší, jaké aktivity, služby či aplikace se na serverech monitorují. Klientské licence jsou potřeba, i pokud budete chtít spravovat stanice s jinými než Windows OS (ale ty se nepočítají do celkového maxima pěti set. A opět: není nutná ML pro zařízení síťové infrastruktury (vrstva OSI 3 nebo nižší).


Essentials 2007 můžete pořídit také „with SQL Server 2005 Technology“, protože opět tradičně ukládá do SQL Serveru. Základní serverová licence je ve všech programech dodávána včetně 10 ML pro serverová OSE a 50 ML pro klientská OSE. To z něj činí cenově opravdu nesmírně zajímavé řešení pro menší či spíše střední (on ten limit je docela vysoký, že?) podniky.


Další produkty z rodiny SC si necháme třeba na jindy, teď přeskočíme k těm slíbeným balíčkům.


Sady licencí


O tom, že CML ke Configurations Manageru je i součástí Core CAL, takže spolu s touto licencí může být i Per Device, nejen Per OSE či Per User, jsme už psali. V multilicenčních programech pro velké zákazníky existuje ještě další souborná licence, která se jmenuje Enteprise CAL Suite. Ta obsahuje i SCOM CML, takže touto cestou lze přijít i k Operations Manageru (a tedy monitorování stanic) ve variantě Per Device.


Protože lze předpokládat, že svoje servery budete chtít nejen monitorovat, ale i konfigurovat a zálohovat, mají i serverové management license své cenově výhodnější sady. Jsou jimi Standard Server Management Suite a Enterprise Server Management Suite. První zahrnuje Standardní SML pro SCOM, SCCM i Data Protection Manager, a přiděluje se Per OSE pro management základních služeb Windows Serveru.


Enterprise Server Management Suite (ESMS) opravňuje k práci s týmiž produkty již nad libovolnými aplikacemi a službami, a navíc obsahuje i SC Virtual Machine Manager. Je to tedy licence, která najde uplatnění především tam, kde se pracuje s virtuálními servery. SC VMM nelze koupit nijak jinak, než uvnitř této sady (zvlášť se prodává jedině jeho varianta Workgroup, která je omezena na max. 5 serverů). Virtualizace je ovšem balíčkem ESMS podpořena ještě i po licenční stránce: tato licence je Per Server, tedy stačí jedna na jeden fyzický server (hardwarová partition nebo blade se samozřejmě považují za samostatné servery), bez ohledu na počet, typ, služby a aplikace v OSE.


Co ještě potřebujete vědět?


Potřebujete najít takové partnery, kteří vám poradí či pomohou nejen s implementací, ale i s legálním pořízením správných licencí – pokud se nemýlím, asi vám to teď nepřipadá o mnoho snazší. Ale buďte bez obav, ono to zas tak strašidelné není. Profesionálové se v tom vyznají dobře a zbytek se dá dočíst v Product User Rights (nebo i česky v Užívacích právech k produktu).


Tento článek vyjde zanedlouho v rozšířené a tištěné formě v 65. čísle časopisu Softwarový QUAS, pište si o něj na adresu licence@daquas.cz, rádi vám zodpovíme i další otázky o životě rodiny System Center, abyste si mohli dopřát pohodlí a výhody aktuální správy.

Skip to main content