Microsoft zpřístupňuje HPC clustery přes internet… zatím jen vybraným univerzitám


:: Michal Kvasnička, Sprinx Systems a.s.

Microsoft není znám jen jako tvůrce operačních systémů, programů, her či hardwaru, ale rovněž širokou řádkou nejrůznějších iniciativ orientovaných do oblasti vzdělávání, počínaje bohatou nabídkou vzdělávacího softwaru a konče vysoce medializovaným programem Partneři ve vzdělávání (Partners in Learning). Jedním z těch posledních je HPC++ CompFin Lab, což je služba založená na HPC projektu s názvem HPC++ Labs, který je výsledkem dlouhodobé spolupráce Microsoftu s technologicko-konzultační společností Lab49. Projekt si klade za cíl poskytovat prostřednictvím internetu výkonné výpočetní kapacity pro potřeby univerzitního výzkumu či vzdělávání v oblasti finančnictví - odtud CompFin (=computational finance). V současné době jsou do projektu zapojeny tyto subjekty: University of North Carolina Charlotte, University of Virginia, University of Washington a Renaissance Computing Institute (RENCI).


Nápad vedoucí k založení HPC++ Labs vychází z několik úvah. V prvé řadě figuruje pozorovatelný trend rostoucí kapacity firemních datových úložišť, které se pomalu dostávají do řádu petabytů. Nejčastěji se mezi tato data řadí informace o vývoji hodnoty cenných papírů na kapitálových trzích, výsledky pozorování chování zákazníka, záznamy z měření přírodních veličin jako je atmosférický tlak, hladiny řek, hloubky oceánů, rychlost větru, množství dešťových srážek apod., dále pak data spojená s monitorováním pohybu zboží na základě radiofrekvenční identifikace (RFID) nebo například schémata pohybu dopravních prostředků a chodců v prostředí velkoměsta. Důležitou roli sehrává rovněž fakt, že s pomocí těchto rozsáhlých informačních databází lze nalézt odpovědi na velké množství zajímavých otázek. K tomu, aby toho mohlo být v praxi dosaženo, je však zapotřebí velká výpočetní síla, kterou ne všechny organizace disponují. Projekt HPC++ Labs tento problém do jisté míry řeší alespoň u vzdělávacích institucí zaměřených na oblast financí. Jeho prostřednictvím mohou univerzity za pomoci internetu využívat sílu HPC clusteru, aniž by jej fyzicky vlastnily. Možná se tak ve světě HPC objevuje nový trend - místo přesouvání datového skladu do místa s výpočetní silou se výpočetní prostředky přemístí do místa datového skladu (byť jen virtuálně). Vzhledem k rostoucímu objemu dat se zdá být tento přístup čím dál tím lépe podložený.


Zbytek článku najdete tady...


  

Comments (0)

Skip to main content