Windows Server 2008: Licencování od A do Z


Tento dokument o licencování Windows Server 2008 byl sepsán Kamilem Juříkem (Microsoft MVP) pro slovenskou pobočku Microsoftu. Je určen partnerům společnosti Microsoft, specializujícím se na poskytování licenčních řešení a koncovým zákazníkům. Přináší podrobné informace o užívacích právech Windows Serveru 2008. Doporučuji!

Windows Server 2008

Download: WindowsServer2008_licencování_AZ.pdf

- Martin Pavlis

Skip to main content