Windows Vista internals – a co na to aplikace?


V předchozích dílech této série (díl první a díl druhý) článků jsem se zaměřil na pozadí změn ve Widows Vista a na jejich možný dopad na aplikace které provozujete. Velké úsilí, které Microsoft vyvinul při integraci automatických mechanismů pro eliminaci problémů s aplikacemi, znamenalo pokrytí drtivé většiny problémů. Přesto, testování a ověření úspěšnosti migrace předem není nikdy a k tomu slouží řada volně dostupných nástrojů.


Service Pack 1 pro Windows Vista již byl uvolněn do výroby, nicméně principy a nástroje zde zmíněné zůstávají platné i nadále.


Martin Pavlis již před časem uveřejnil kompletní a vyčerpávající seznam těchto nástrojů, od nástrojů po detekci problémů s osobním počítačem, detekci problémů s HW a ovladači, po řešení pro větší sítě. Tak abychom se neopakovali – zde je článek s odkazy.


Já se dále zaměřím na kompatibilitu aplikací a na použití jednoho z nástrojů a to ACT, čili Application Compatibility Toolkitu. Právě tento nástroj, dostupný také jako součást balíku pro kompletní správu nasazení nových Windows nazvaného BDD 2007 (Business Desktop Deployment), umožňuje detekci možných problémů s novým bezpečnostním modelem Windows Vista.


Řešení a detekce problémů
V předchozím díle jsem psal o jedné z komponent starající se ve Windows Vista o automatickou eliminaci problémů s aplikacemi pomocí virtualizace a aplikace speciálních nastavení, které pro danou aplikaci nastaví mód kompatibility v reálném čase. Řeč je o službě Program Compatibility Assistant, která čerpá hodnoty pro ony speciální nastavení ze systémové databáze, která je pomocí windows update neustále aktualizovaná. Možné tedy je,  pokud má vaše aplikace problémy, tedy pokud by bez těchto mechanismů měla probémy, že vy nepoznáte nic.


Postup pro detekci problémů s aplikací (detekce potřebných oprávnění):  • Spustit aplikaci „jako správce“ – funguje to?

  • Spustit v kontextu uživatele a hledat virtualizované soubory (virtual stores uvedené v přechozích dílech článku)

  • Event Log – hledat zápisy relevantní UAC a Windows Resource Protection (WRP)

  • Sledování pomocí nástrojů regmon, procmon apod.

Pokud jste administrátor sítě a chcete zjišťovat problémy pro větší množství aplikací, pravděpodobně vás tento postup nenadchnul. Naštěstí, právě nástroj ACT byl vyvinut k plnění zjišťování a řešení těchto problémů v počítačových sítích.


Application Compatibility Toolkit
Funguje na principu agentů, které nainstalujete na vaše klientské počítače (Windows 2000, XP, nebo 2003) kteří reportují uživatelskou činnost na centrální konzolu, kde jsou data ukládána do SQL databáze pro další vyhodnocení. Vyhodnocují se možné problémy s přístupem programů do chráněných oblastí, požadavky na vyšší oprávnění, či závislost na určité verzi Windows. Máte možnost výběru co chcete na počítačích testovat (výběrem agentů) a testovat lze i například kompatibilitu IE7 s používanými WEBy, či aplikace aktualizace předtím, než ji instalujete.


Jakmile máte tato data, můžete buď sami začít testovat, které aplikace fungují a které ne, ale rozhodně mnohem zajímavější je možnost anonymně sesynchronizovat vaši databázi se servery Microsoftu kam přispívají kromě Microsoftu i členové komunit a dobrovolníci a získat tak možná doporučení, či řešení pro zajištění správného chodu dané aplikace.


Stažení Microsoft Application Compatibility Toolkit 5.0
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=24da89e9-b581-47b0-b45e-492dd6da2971&DisplayLang=en


demo ACT 5.0
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows/appcompatibility/demo/act_content.html


ACT 5 Step by Step Guides
http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=22&p=4&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=&u=%2fdownloads%2fdetails.aspx%3fFamilyID%3dbc931bfd-d279-4060-b370-08fa52f97a8d%26DisplayLang%3den


Módy kompatibility
Výše jsem zmínil použití speciálních nastavení pro danou aplikaci. Tyto nastavení se jmenují Shims (český ekvivalent neznám) a jejich souhrnem vzniká mód compatibility, který pro aplikaci předstírá běh například na Windows 2000. Seznam těchto módů je vám nabidnut pomocí vlastnosti spustitelného programu v záložce Kompatibilita.
Jde o obdivuhodný mechanismus, který stojí minimálně za krátkou prohlídku. Správu těchto kompatibilních Shims pro řešení problem s aplikacemi lze dělat pomocí nástroje compatibility admin, který se instaluje s ACT. Systémová databáze je automaticky aktualizovaná, vlastní databáze s nastaveními lze vytvořit a distribuoovat na klientské počítače.


Podívejte se na seznam existujích aplikací pro které má Vista nastavení compatibility:  • Spusťte Compatibility Admin – pozor jako správce ! 🙂

  • V levé části okna nahoře rozklikněte znaménko + v sekci System Database a čekejte….seznam aplikací a nastavení se načítá. Seznam je prostě dlouhý 🙂

  • V sekci Compatibility Modes je seznam všech použitých aplikačních Shims pro daný mód kompatibilty

Pokud tedy budete řešit problem s aplikací, či aplikacemi ACT napoví který Shim pro vaši aplikaci použít, k dispozici je i seznam nejpoužívanějších.


White paper na použití Shims - http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F3B46BA6-0EF2-47DB-AAEC-ED786109E030&displaylang=en


Hlavní portál pro kompatibilitu aplikací http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/aa905066.aspx 


Prima den,
- Roman Černovský

Comments (0)

Skip to main content