Integrace Exchange Server 2007 Unified Messaging a Office Communications Server 2007


V tomto článku bych rád nastínil možnosti integrace dvou produktů z rodiny Microsoft Unified Communications, a to poštovního systému Exchange Server 2007 (dále jen Exchange 2007) a platformy pro komunikaci v reálném čase Office Comunications Server 2007 (dále jen OCS). Zaměřil bych se hlavně na scénáře a výhody integrace, které jsou viditelné u koncového uživatele v klientských aplikacích Outlook 2007 a Communicator 2007.


Poznámka: Hlavním předpokladem fungující integrace těchto dvou produktů je aktualizace Service Pack 1 pro Exchange 2007, která musí být nainstalována.

 


Office Communications Server 2007
Topologie OCS podporuje tzv. Enterprise Voice (schválně ponechávám v originálním znění, překlad by působil dost krkolomně). Enterprise Voice je implementace IP telefonie, která používá pro signalizaci protokol SIP (Session Initiation Protocol) a pro přenos hlasu protokol RTP (Realtime Transport Protocol). SIP je v dnešní době používaný jako standardní protokol působící na aplikační vrstvě. Tento protokol se stará o navázání, řízení a ukončení komunikační relace v IP sítích. Detailní popis protokolu SIP je možno najít v referenční specifikaci IETF (International Engineering Task Force) RFC 3261.


V OCS je SIP používán pro instantní zprávy, konference, stav prezence, video, a hlasové zprávy (pozor, SIP není jediným protokolem, jsou použity i další protokoly, viz dále). Protokol SIP takto umožňuje Enterprise Voice klientům poskytnout jedno prostředí pro všechny výše zmíněné typy komunikace. Pro přenos médií (audio, video) se využívá protokol RTP. Podobně jako SIP, protokol RTP je IETF standardem. Definuje formát paketu pro přenos audia a videa přes IP sítě.

Ve chvíli, kdy uživatel zavolá z Enterprise Voice klienta (např. Communicator 2007) do veřejné telefonní sítě (PSTN), hovor je směrován napříč infrastrukturou OCS následujícím způsobem:


 1. Uživatel zavolá z Enterprise Voice klienta buď vytočením čísla nebo kliknutím na kontakt Communicatoru nebo Outlooku.
 2. OCS telefonní číslo normalizuje do mezinárodního formátu E.164 (např. +420234567890) a potom použije Routing Rules (směrovací pravidla), která jsou založena na Location Profile (profil umístění) a politice aplikované na uživatele. Směrovací pravidla nasměrují hovor na správný Mediation Server (role OCS).
 3. Mediation Server provede nezbytné překlady médií (do RTAudio) a nasměruje hovor na IP gateway (zařízení pro překlad RTAudio do kodeku G.711).
 4. IP gateway aplikuje lokální pravidla na vytáčení čísel nebo, pokud je v infrastruktuře telefonní ústředna (PBX), pravidla PBX a pošle hovor do veřejné telefonní sítě. Pokud se jedná o místní hovor v rámci firmy, pošle jej na PBX (nebo IP PBX).

Pro lepší pochopení funkcí a pravidel OCS a jejich spojitosti s Exchange 2007 Unified Messaging jsou v následujících odstavcích uvedena vysvětlení důležitých pojmů terminologie OCS:


 • Phone Number Normalization (Normalizace telefonního čísla). Normalizace telefonního čísla překládá číselný řetězec, který je vložen v různých formátech, do jednoho standardního formátu. Normalizační pravidla specifikují, jak zkonvertovat telefonní číslo vytáčené v různých formátech do standardního formátu E.164.
 • Location Profiles (Profily umístění). Profil umístění je sada normalizačních pravidel, která překládá telefonní čísla pro dané umístění (např. Praha, Londýn, Ženeva). V případě integrace s rolí Exchange 2007 Unified Messaging (UM) se musí shodovat jméno každého profilu umístění s FQDN odpovídajícího Exchange 2007 UM dial plan.
 • Phone Usage Records (Pravidla použití telefonu). Pravidla použití telefonu slouží k jednoduchému přiřazení oprávnění telefonovat daným uživatelům. Aby tato pravidla fungovala správně, je potřeba přiřadit politiku hlasu (Voice Policy), aby byl hovor správně směrován.
 • Voice Policies (Politiky hlasu). Politiky hlasu jsou sadou pravidel použití telefonu, které jsou přiřazeny jednomu nebo více uživatelům. Většina velkých firem má více politik hlasu. Většinou existuje globální politika aplikovaná na všechny uživatele a zvláštní politiky aplikované na určité uživatele.
 • Call Routing (Směrování hovoru). K hlavním součástem OCS pro směrování hovoru patří Inbound Routing Component a Outbound Routing Component:

  • Inbound Routing Component – zpracovává příchozí hovory podle preferencí, které si uživatelé nastaví ve svých Enterprise Voice klientech. Uživatelé mohou specifikovat, zdali nepřijaté hovory jsou přesměrovány na jiné telefonní číslo nebo je poslána notifikace o zmeškané zprávě.
  • Outbound Routing Component – zpracovává odchozí hovory určené jinému uživateli OCS, do pobočkové telefonní sítě (PBX) nebo na čísla do veřejné telefonní sítě (PSTN) či sítě mobilních operátorů. Ve chvíli kdy uživatel zavolá, Outbound Routing Component vyhledá vytáčené číslo v RTC databázi OCS. Pokud se vytáčené číslo shoduje se SIP URI daného uživatele, hovor je směrován na všechny Enterprise Voice klienty, na kterých je uživatel přihlášen (Communicator, Communicator na IP telefonu Tanjay).

 • Služby (Services). Součástí OCS jsou služby, které jsou dále důležité pro zasílání hlasových zpráv prostřednictvím role Exchange 2007 Unifed Messaging:

  • Translation Service – aplikace zodpovědná pro překlad vytáčeného čísla do formátu E.164 na základě normalizačních pravidel definovaných administrátorem.
  • Enterprise Services – slouží pro reverzní překlad telefonního čísla na SIP URI cílového uživatele u příchozího hovoru. Posílá hovor na Enterprise Voice endpoint.
  • User Replicator – extrahuje telefonní čísla uživatelů z Active Directory a zapisuje je do RTC databáze, kde jsou k dispozici pro Enterprise Services a Address Book Services.
  • Address Book Service – normalizuje telefonní čísla zapsaná do RTC databáze do formátu E.164 a poskytuje tak kontakty do klientské aplikace Communicator 2007.

Následující obrázek ilustruje jednoduchou topologii OCS a Exchange 2007 Unified Messaging:


um-ocs-simple-top


 


Exchange 2007 Unified Messaging
Unified Messaging (UM) je jednou z rolí Exchange 2007. Pro Enterprise Voice uživatele, UM sdružuje zasílání hlasových zpráv a e-mailových zpráv do jednoho úložiště, které je přístupné z telefonu nebo počítače. UM a OCS tak společně poskytují hlasovou schránku, přístup do poštovní schránky hlasem a automatického operátora: • Hlasová schránka (Voice Mail). Hlasová schránka zahrnuje přijmutí příchozího hovoru v zastoupení uživatele, přehrání osobního přivítání, nahrání vzkazu a jeho doručení do poštovní schránky ve formě e-mailové zprávy. Notifikace o nepřijatém hovoru je také doručena do poštovní schránky uživatele a stejně jako hlasová zpráva je dostupná prostřednictvím aplikace Outlooku nebo Outlook Web Access. Předmět a priorita hovoru mohou být zobrazeny obdobným způsobem, který připomíná značení e-mailové zprávy.

 • Přístup do poštovní schránky hlasem (Subscriber Access). Uživatel má možnost přistoupit do své poštovní schránky prostřednictvím hlasu z jakéhokoliv telefonu (mobil, telefonní budka atd.). K tomu mu stačí telefonní číslo přidělené administrátorem. Ve své poštovní schránce pak může ovládat e-mailové zprávy hlasové zprávy, kalendář, kontakty a to nejen hlasem, ale i pomocí tlačítek telefonu (DTMF). Tomuto způsobu přístupu d poštovní schránky se také říká Outlook Voice Access.

 • Automatický operátor (Auto Attendant). Automatický operátor přesměrovává volajícího na číslo interního uživatele (linka/klapka) nebo na obecné číslo oddělení, aniž by byl nutný zásah recepčního nebo operátora.

Společné využití Office Communications Server 2007 a Exchange 2007 Unified Messaging
Existují celkem čtyři scénáře, ve kterých mohou být OCS a UM použity společně:


 • Notifikace o hovoru. Uživatel 1 volá Uživateli 2. Uživatel 2 hovor nepřijímá. Uživatel 1 zavěsí. Uživatel 2 dostane do své poštovní schránky e-mailovou zprávu, že mu Uživatel 1 volal. Notifikace o hovoru je také poslána, pokud je hovor přesměrován. Uživatel 1 zavolá Uživateli 2. Uživatel 2 přesměruje hovor na Uživatele 3. Hovor je přesměrován na Uživatele 3 a Uživatel 2 dostane do své poštovní schránky notifikaci, že hovor byl přesměrován.
   missedcall

 • Zanechání hlasové zprávy. Uživatel 1 volá Uživateli 2. Uživatel 2 hovor nepřijímá. Protože Uživatel 2 nemá nastaveno přesměrování hovoru na jiné telefonní číslo, hovor od Uživatele 1 je „odkloněn“ do hlasové schránky Uživatele 2 (nebo jej může Uživatel 2 odklonit sám, v notifikaci o příchozím hovoru, pokud sedí u počítače nebo IP telefonu Tanjay). Uživateli 1 je nabídnuto zanechat hlasovou zprávu Uživateli 2. Uživatel 2 dostane do své poštovní schránky hlasovou zprávu od Uživatele 1.
  voicemail 

 • Přístup do poštovní schránky hlasem. Uživatel 2 vytáčí přístupové číslo pro Outlook Voice Access z jakéhokoliv telefonu. Po přivítání zadává svůj PIN. Uživateli 2 je nabídnuto poslechnout si své e-mailové nebo hlasové zprávy nebo přistoupit do svého kalendáře. Po poslechnutí hlasové zprávy od Uživatele 1 se Uživatel 2 rozhodne zavolat zpět Uživateli 1. Uživatel 2 v menu vybere funkci pro zpětné zavolání a volá Uživateli 1.

 • Automatický operátor. Uživatel 1 nezná linku na Uživatele 2. Uživatel 1 vytáčí číslo, které je nakonfigurováno pro automatického operátora. Je přehrána přivítací zpráva a další volby, které jsou zkonfigurovány. Uživatel 1 použije funkci pro prohledání adresáře, ve kterém najde Uživatele 2. Uživatel 1 volá na linku Uživatele 2.

Poznámka: Jak přístup do poštovní schránky přes Outlook Voice Access, tak automatický operátor, které UM nabízí, vyžaduje, aby uživatelé volali specifická telefonní čísla. Tato čísla musí Enterprise Voice umět směrovat. Tzn. Každé číslo musí být namapováno na SIP adresu. OCS umí směrovat SIP adresu na adresu, která je konfigurována na serveru s rolí UM.

 


Objekty Exchange 2007 Unified Messaging v Active Directory
Objekty UM v Active Directory umožňují integraci s infrastrukturou OCS Enterprise Voice. Aby UM fungoval korektně, je potřeba porozumět vztahu mezi objekty UM v Active Directory a protějšky v OCS Enterprise Voice: • Unified Messaging Dial Plan. Tento objekt je základní jednotkou konfigurace UM. UM Dial Plan může být jedním z těchto typů: telefonní linka, SIP URI nebo E.164. Pokud je UM nasazen společně s OCS a integrován, pak UM Dial Plan je vždy typu SIP URI. Uživatelé v daném UM Dial Plan mohou přistoupit k jiným uživatelům v tomto UM Dial Plan pomocí SIP URI nebo SIP adresy. Každá SIP adresa musí být jedinečná v rámci daného SIP URI Dial Plan. Každý Dial Plan musí korespondovat s odpovídajícím Enteprise Voice Location Profile. Jméno Location Profile se musí shodovat s FQDN SIP URI Dial Plan.
 • Unified Messaging IP Gateway. Tento objekt je logickou reprezentací fyzické IP gateway nebo IP PBX založené na protokolu SIP. Objekt UM IP Gateway logicky reprezentuje každý OCS pool (seskupení OCS Front-end serverů) nebo OCS Standard Edition server, jako by to byly fyzické IP gateway. Každý objekt UM IP Gateway zapouzdřuje konfigurační prvky, které jsou vztaženy k odpovídajícímu poolu nebo serveru. Objekt UM IP Gateway je po vytvoření asociován s jednou nebo více UM Hunt Groups.
 • Unified Messaging Hunt Group. Objekt UM Hunt Group asociuje UM IP Gateway s UM Dial Plan. Vytvořením více objektů UM Hunt Group je možno asociovat jednu UM IP Gateway s více UM Dial Plan a tím pádem s více Enterprise Voice Location Profiles.

Poznámka: Uživatelé asociovaní se SIP URI Dial Plan nemohou přijímat příchozí faxy. Toto omezení je dáno tím, že příchozí hovory a faxy jsou směrovány přes Mediation Server a faxování není na Mediation Serveru podporováno.

Následující obrázek ilustruje vztah mezi objekty UM a objekty OCS:

um-ocs-rel

 


Shrnutí
Exchange 2007 UM sdružuje hlasové a e-mailové zprávy do jedné poštovní infrastruktury. OCS Enterprise Voice využívá infrastruktury UM a poskytuje tak další funkce jako je např. hlasová schránky, přístup do poštovní schránky hlasem, služby automatického operátora, notifikace o hovorech a další vylepšené funkce, které zahrnují zasílání hlasových instantních zpráv, stav prezence, audio-video konference a e-mail. Tyto funkce integrují komunikaci do jednoho celku, přístupnou z aplikací, na které jsou již uživatelé zvyklí, jako je např. Outlook nebo Communicator. Implementace těchto služeb vyžaduje integraci UM a OCS v sdílené topologii Active Directory.


 


- Marian Henč

Comments (0)

Skip to main content