Exchange Server 2007: Service Pack 1


Tak jsme se konečně dočkali a Service Pack 1 pro Exchange Server 2007 je konečně zde. Tentokrát se ale nejedná jen o nějaký běžný Service Pack, který by jen opravoval chyby, které se v produktu po roce jeho používání objevily. Tentokrát se jedná o velmi zásadní rozšíření schopností, toho emailového systému.

Co je tedy nového?

Nový instalační program
Nový instalátor Exchange už v sobě rovnou obsahuje i SP1 (ztv. slipstream). V praxi to znamená, že na serveru, kde není Exchange a instalujete jej poprvé, se nainstaluje Exchange rovnou s SP1 a není nutná žádná jeho další instalace. Na serveru, kde se již Exchange nachází, dojde k jen instalaci SP1. Pozor, SP1 nelze již ze serveru odinstalovat, tzn., že v případě nutnosti odebrání SP1 je potřeba odebrat celý Exchange Server.

Active Directory Schema
SP1 vyžaduje rozšíření schématu Active Directory

Windows Server 2008
Exchange Server 2007 SP1 lze instalovat i na chystaný Windows Server 2008. Včetně některých novinek v clusterování, které Windows 2008 přinesou.

Vylepšená Exchange Management konzola
Mnoho administrátorských úkonů, které se doteď musely dělat výhradně v PowerShellu se již dají dělat v grafickém rozhranní (např. správa veřejných složek, dále nastavení, nebo delegace práv na poštovní schránce, atd.)

EX2K7SP1_GUI

EX2K7SP1_PF

ForeFront Security for Exchange
Pozor, pokud na Exchange 2007 provozujete ForeFront pro Exchange, nesmíte instalovat SP1, na ForeFront Server musí být nejprve také nainstalován SP1!

Exchange ActiveSync
V rámci AS bylo přidáno mnoho voleb pro konfiguraci mobilních zařízení (např. schopnost vypnout kameru, či datové spojení) – tyto volby sice nejsou dnešních Windows Mobile 6 zatím podporovány, nicméně do budoucna se toto rychle změní. Jedná se o cca 40 možných nastavení, které zákazníci nejvíce vyžadovali. Krom toho byla vylepšena technologie Direct Push.

Outlook Web Acces (OWA)
Změn v OWA je požehnaně, takže se je jen telegraficky vyjmenujeme: podpora Veřejných složek, podpora editace pravidel v OWA, podpora obnovy smazané pošty, podpora S/MIME, podpora Office 2007 formátu pro WebReady

EX2K7SP1_OWAPF

EX2K7SP1_OWA 

POP3/IMAP4
Nově i možnost konfigurace v grafickém rozhraní Exchange konzole

EX2K7SP1_PO3IMAP4

Routování zpráv – řazení zpráv ve frontě podle priority, vylepšen algoritmus back presure

Práce s poštovní schránkou
Administrátor má opět možnost exportovat/importovat obsah schránky do PST souboru (PowerShell CMDlet „export-mailbox“ a „import-mailbox“)

Vysoká dostupnost
Novinek je zde hodně, ale většina informací se víceméně zabývá zcela novým modelem vysoké dostupnosti za použití „Standby continuous replication“. Jedná se o další Exchange Server, na který provádíte asynchronně replikaci vašich transakčních logů (tím pádem i databáze), což vám v případě totální katastrofy vašeho produkčního Exchange (záplavy, požár atd.), umožní velmi rychle spustit Exchange na tomto záložním serveru. Myslím, že by se vám mohlo hodně líbit i to, že je zde možnost jednu databázi Exchange  takto zálohovat na více Standby serverů (nastavuje se na úrovni Exchange Storage Group), nebo obráceně, že máte možnost mnoho Exchange databází zálohovat na jeden centrální, záložní Exchange. Více je uvedeno v odkazu pod článkcem.

EX2K7SP1_Cluster

Unified Messaging
Zde je změn také více, než dost. Hlavně mnohem větší a lepší podpora pro spolupráci s Microsoft Office Communications Server 2007. Ale i krom toho je zde mnoho dalších novinek, např. podpora SRTP protokolu, podpora QoS a další.

EX2K7SP1_UM

Další zajímavé odkazy:

Download Exchange Server 2007 SP1: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104387
Download Exchange Server 2007 Service Pack 1 trial software: http://go.microsoft.com/?linkid=7844546
What's New in Exchange Server 2007 SP1: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb676323.aspx
16 New Features in Exchange Server 2007 Service Pack 1: http://www.microsoft.com/technet/technetmag/issues/2007/12/sp1/
Standby Continuous Replication in Exchange Server 2007 Service Pack 1: http://www.microsoft.com/technet/technetmag/issues/2007/12/scr/

- Martin Pavlis

Comments (2)

  1. zásadní says:

    Tak jsme se konečně dočkali a Service Pack 1 pro Exchange Server 2007 je konečně zde. Tentokrát se ale nejedná jen o nějaký běžný Service Pack, který by jen opravoval chyby, které se v produktu po roce jeho používání objevily. Tentokrát se jedná o velmi zásadní rozšíření schopností, toho emailového systému

  2. Anonymous says:

    Vzhledem ke svému předchozímu článku o Exchange Server 2007 SP1, v němž jsem upozorňoval na nutnost před

Skip to main content