ISA Server 2006 Supportability Update


Pokud se vám líbí některé z novinek v SP3 na ISA Server 2004, máte je nyní možnost získat také pro ISA Server 2006.

Aktualizace ISA Server Management konzoly - nová část "Troubleshooting"


  • Vylepšené prohlížení logů
  • Vylepšené filtrování logů
  • Diagnostické logování - přidáno více jak 200 nových událostí
  • Plná integrace "Microsoft ISA Server Best Practices Analyzer Tool" do konzoly

Download Supportability Update: http://support.microsoft.com/?kbid=939455


- Martin Pavlis

Comments (0)

Skip to main content