Windows Server Virtualization – videa!


Téma serverové virtualizace ve Windows Server 2008 bylo omíláno již několikrát. Neuškodí ho tedy připomenout třemi hodinovými přednáškami, které vám umožní nahlédnout do budoucí funkcionality nového serverového OS. Všechny prezentace jsou v angličtině a pokrývají důležité oblasti virtualizace, namátkou třeba architekturu platformy, plány a vize do budoucna a mnohé další.- KFL

Comments (0)

Skip to main content