Technet Magazine: July 2007


Jako každý měsíc, tak i tento vychází Technet Magazine.

Je skoro celý věnován komunikačním technologiím - možnosti komunikace, zabezpečení komunikace a to hlavně na Exchange Serveru a věcmi s tím spojené... není to ale jediné téma. Dále se věnuje také administraci systémů, scriptování, atd.

TechNet Magazine July 2007

Link: http://www.microsoft.com/technet/technetmag

Download CHM: TechNetMagazine2007_07.chm

- Martin Pavlis

Comments (0)

Skip to main content