Vyhľadávanie v podnikovej infraštruktúre


V mnohých podnikových infraštruktúrach je používaný SharePoint server. V tých „modernejších“ dokonca už Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MSOSS 2007). Administrátori mnohokrát však nevedia aké praktické možnosti ponúka. Jednou takouto možnosťou je napríklad vyhľadávací engine. Jeho nastavenie nie je nijak komplikované a užívateľom môže byt poskytnutý centrálny bod na vyhľadávanie. V nasledujúcich pár riadkoch sa Vám pokúsim načrtnúť ako toto vyhľadávanie nastaviť v MSOSS 2007.

V prvom rade je nutné, aby na SharePoint serveri, aj keď je len jediný v infraštruktúre, bol nastavený Shared Service Provider. Vytvorenie, resp. ďalšie nastavenia, sú v centrálnej administrácii. Dôležité pre správne fungovanie je zvolenie správneho účtu na beh Shared Service. V prípade farmy musí mať práva na všetkých serveroch farmy. Po vytvorení Shared Service pribudne v centrálnej administrácií možnosť konfigurovať práve vytvorený Shared Service. V konfigurácii Shared Service nájdeme možnosti konfigurácie nielen vyhľadávania, ale aj ďalších možností, ktoré inak nie sú dostupné (napr. Excel Services). Poďme ale podrobnejšie práve k tomu vyhľadávaniu. Po prejdení na administráciu SharedService1 a zvolení Search Settings sa objavia možnosti nastavení. Dôležité pre začatie vyhľadávania je nastavenie Content Sources. Sú to jednotlivé zdroje, ktoré budú indexované pre vyhľadávanie. Je možnosť nastaviť 5 typov zdrojov. Štandardne je nastavený zdroj na prehľadávanie SharePoint Sites, všetkých, ktoré existujú na serveroch. Ďalej je možnosť vytvoriť zdroje: SharePoint Sites, Web Sites, File Shares, Exchange Public Folders, Business Data. Asi najzaujímavejšou možnosťou je možnosť namapovania „starých“ súborových serverov na prehľadávanie. Týmto namapovaním dostanú užívatelia možnosť z jediného bodu prehľadávať všetky spoločné adresáre. Ďalším dôležitým nastavením je nastanie pravidiel ktoré informácie kde vyhľadávať. Je to v podstate vytvorenie skupín s pravidlami pre vyhľadávanie.

Takže stručné zhrnutie krokov:  • Zapnutie Shared services

  • Nastavenie Search service – nastavenie zdrojov pre vyhladávanie (Content sources and crawl schedules)

  • Nastavenie skupín a pravidiel pre vyhľadávanie (Scopes)

Mnohé ďalšie informácie o tom ako využiť ďalšie možnosti vyhľadávania v novom Office SharePoint server 2007 nájdete na stránkach http://www.microsoft.com/technet/technetmag/issues/2007/01/Search/default.aspx, http://www.microsoft.com/technet/community/events/moss2007/dsk-103.mspx

- Jozef Kalivoda

Comments (0)

Skip to main content