Exchange server 2007 – journaling


Dlouze diskutovaným tématem je už léta archivace zpráv a veškeré elektronické komunikace. V angličtině se to schovává za termín "data retention". Řeší se, co se bude archivovat, jak, kam a tak dále. Pokud bychom se bavili o Exchange serveru 2003, tam žurnálování, tedy archivace zpráv, fungovala. Ovšem nepříliš flexibilně. Když chtěl správce např. "sledovat" aktivitu pouze jediného uživatele, musel vytvořit nové poštovní úložiště (mailbox store) a daného uživatele tam zařadit.

Exchange server 2007 už na podobné situace připraven je. Dokáže žurnálovat podle databáze, distribučního seznamu anebo podle uživatele. Správce je tedy velmi rychle schopen nastavit přesně to, co potřebuje pro účely svého zaměstnavatele, popř. státní instituce, anebo kohokoliv, kdo o podobnou akci požádá. Na Exchange blogu vyšel souhrnný článek o tom, co všechno Exchange 2007 archivovat umí, co je k tomu potřeba a co s tím může správce dělat. Jsme si jisti, že většina z vás má Exchange 2007 dokonale "prolezlou" :), přesto však doporučujeme si článek přečíst.

- KFL

Comments (0)

Skip to main content