Zajímavé odkazy z oblasti Windows virtualizace


Před týdnem Microsoft uvedl Service Pack 1 pro serverovou virtualizační technologii Virtual Server – Virtual Server 2005 R2 SP1 (viz. http://blogs.technet.com/technetczsk/archive/2007/06/12/microsoft-virtual-server-2005-r2-sp1-download.aspx). V souvislosti s tímto uvedením bych rád odkázal na dva zajímavé zdroje. První nástroj je Windows Server Virtualization Calculator verze 2 (http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/calculator.mspx). Ten umožňuje simulovat virtualizační scénáře a získat odhad nákladů na licence Windows Serveru a některých dalších serverových produktů. Druhý odkaz (http://download.microsoft.com/download/7/a/a/7aa89a8b-bf4d-446b-a50c-c9b00024df33/Windows_Server_2003_R2.docx ) směřuje na dokument, který popisuje licenční pravidla v oblasti virtualizací v prostředí Windows. Tato pravidla platí i při využití virtualizačních technologií třetích stran – tedy netýkají se pouze scénářů s Microsoft Virtual Server/ Virtual PC.


- Honza

Comments (0)

Skip to main content