Windows Live Writer (Beta 2)


Před několika měsíci jsme publikovali článek o Windows Live Writer, který vyšel ve stádiu první bety (mylně jsem uvedl, že jde o betu 3, za což se opožděně omlouvám, člověk nesmí dát na řeči kolem :). Teď je ovšem dostupná nová verze, beta2, která doznala výrazných změn (díky za echo Martinu Hubkovi). Jednak po stránce vizuální, a také po stránce funkční.

Čerstvou novinku si můžete zdarma stáhnout, detaily potom najdete na stránkách Windows Live Writer.

- KFL

Comments (0)

Skip to main content