System Center Virtual Machine Manager beta 2


Na podzim minulého roku Microsoft oznámil další přírůstek do rodiny produktů Microsoft System Center – System Center Virtual Machine Manager. Jedná se o nástroj pro správu virtuálního prostředí. Hlavní plánované oblasti funkcionality jsou:  • Konfigurace fyzických systémů pro běh virtuálních strojů (automatizace instalace a konfigurace fyzických systémů; globální nastavení fyzických systémů - VHD cesty, VM Additions atd.)

  • Vytvoření virtuálního stroje (průvodci, rychlé vytvoření virtuálních strojů - P2V, V2V, z média, šablony; možnost ukládat definice jako šablony)

  • Správa knihoven (ukládání offline virtuálních strojů, šablon, ISO souborů; vytváření, aktualizace, mazání, správa objektů v knihovnách)

  • Umístění virtuálního stroje, nasazení (doporučení založená na kapacitě a vytížení fyzických strojů, manuální nastavení; přesun souborů virtuálních strojů)

  • Monitorování a reportování (centralizovaný pohled na všechny virtuální stroje a jejich stav; MOM management pack pro reportování a monitorování; reporty – kandidáti pro konsolidaci, trendy vytížení, možnosti optimalizace…)

  • Rychlé obnovení ze zálohy (body obnovy virtuálních strojů - checkpoints)

  • Nástroj pro uživatelský provisioning (uživatel může vytvořit a spustit virtuální stroj; administrátor konfiguruje pravidla a omezení pro provisioning)

  • Plná automatizace (kompletně skriptovatelný model)

  • Škálovatelné řešení pro tisíce virtuálních strojů

Novinkou je uvedení bety 2 tohoto produktu. Pokud máte zájem o vyzkoušení, registrujte se a stahujte z https://connect.microsoft.com/vmm.


- Honza

Comments (0)

Skip to main content