Certifikovana bezpecnost SQL Servera 2005 SP2


Certifikácia na Common criteria (CC) sa stáva čoraz častejšie požadovanou podmienkou pri výbere technológie.

Common Criteria nie je len zoznam bezpečnostných prvkov, ktoré musí spĺňať certifikovaný produkt ale hlavne uznávaný precízny hotnotiaci proces definovaný dokumentom Common Evaluation Metodology, ktorý je súčasťou medzinárodnej zmluvy CCRA ku ktrej pristúpilo 24 krajín a ďalších 40 krajín, ktoré sú v procese pristúpenia k zmluve. Viac informácií o Common Criteria je na http://www.commoncriteriaportal.org, kde nájdete aj naše certifikované prdukty Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Certificate Server, ISA Server 2000, ISA Server 2004, Exchange 2003, SQL Server 2005 SP1

Jedným z produktov kde práve prebieha certifikácia je aj MS SQL Server 2005 Enterprise Edition SP2
Proces certifikácie SQL Servera 2005 sa začal v januári 2006 a v súčasnosti prebieha certifikácia SP2 na úroveň EAL4+ čo je najvyššia možná medzinárodne akceptovaná úroveň. Certifikačný proces by mal byť ukončený v auguste 2007.

Nové bezečnostné mechanizmy vyžadované pre CC sú v SP2 dostupné už teraz a zapnúť si ich môžete nasledovným skriptom.

sp_configure 'show advanced options', 1;
GO
RECONFIGURE;
GO
sp_configure 'common criteria compliance enabled', 1;
GO
RECONFIGURE
GO

Viac informácii nájdete na http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb326650.aspx


 -Lubo Goryl

Comments (0)

Skip to main content