MSDE nebude podporovane na MS Windows VistaMicrosoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) nebude podporovaný na operačnom systéme Windows Vista. Microsoft odporúča migrovať MSDE appliácie na SQL Server 2005 Express Edition (SQL Express) a v prípade vývoja nových aplikácií sa rozhodnúť pre SQL Express. Technická pomoc a zdroje informácií k migrácii sú k dispozícii na http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/2005/msde2sqlexpress.mspx. Rovnako ako v prípade MSDE, tak aj SQL Express si možete zadarmo stiahnuť, nasadiť a redistribuovať. SQL Server 2005 Express Edition je vlastne nástupcom MSDE.


Napriek tejto informácii je tu niekoľko signifikantných výhod pri upgrade z MSDE na SQL Express.  Výhody zahrňajú zvýšenie maximálnej veľkosti databázy na 4 GB, odstránene obmedzenia "workload governor", ďalej integrovaný nástroj na správu (SQL Server Management Studio Express), SQL Server 2005 Reporting Services a taktiež dôležitá podpora služby Windows Update.
Zákazníci a partneri sa môžu zapojiť aj do programu royalty-free redistribution práv pre SQL Express.


-Lubo Goryl

Comments (0)

Skip to main content