Naplanovanie pracovneho aj nepracovneho casu "s prestavkami" v Project 2007


Pracovníci zodpovední za naplánovanie "času" pre zdroje sa veľakrát stretnú s tým,
že čas, či už pracovný alebo nepracovný /napr. dovolenku/ treba naplánovať aj s určitými pauzami, prestávkami.
Cieľom je naplánovanie pracnosti nie priamo úmerne v časovom slede tak, ako by nám to rozdelil Project,
ale spôsobom, podľa ktorého by sme plán mohli upraviť v súlade s našimi predstavami /napr. s vynechaním plánu pracnosti v konkrétne dni/


Ako na to?
Ako prvé treba spomenúť, že uvedený spôsob platí pre plánovanie v Project Standard, rovnako ako aj v Project Professional.
Základným krokom je zmena pohľadu z "klasického" Gant Chartu na Task Usage pohľad.
Prepnutie do tohto pohľadu nastavíme až vtedy, keď si spustíme dolnú čast Task form pomocou funkcie Split v záložke Windows.
Následne sa takto v dolnom zobrazení Task Form prepneme do pohľadu Task usage.
V ľavej dolnej časti budeme mať zoznam zdrojov pridelených ku konkrétnej úlohe a v pravej časti časové zobrazenie pracnosti na úlohe.
Posledným krokom je pridanie pracnosti do pravej časti priamo ku konkretným dňom tak, ako je to potrebné.


Využitie tejto funkcionality.
Spomenutú formu plánovania využijú pracovníci napríklad pri plánovaní projektov , ktoré majú v pláne "prestávky" na realizovanie iných činností.
Taktiež vieme tento spôsob využit aj pri plánovaní dovolenky v dlhšom časovom horizonte.


- Dalibor Kral

Comments (0)

Skip to main content