Elektronické brožurky ke stažení


Česká a slovenská vývojářská divize připravila řadu velmi zajímavých elektronických brožurek ke stažení. Ačkoli se může na první pohled zdát, že se jedná primárně o vývoj softwaru a aplikací, jsme si jisti, že mezi brožurami najdou zajímavé věci i IT odborníci.


Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System*


Ľuboslav Lacko, slovensky, 81 stran
Vývojové prostredie Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System umožňuje efektívny vývoj aplikácií na báze balíka Microsoft Office Systems. Slúži pre vývoj „dokumetovo – centrických“ aplikácií využívajúcich riadený kód (managed code). Riešenia je možné vytvarať pre programy Excel, Word a s prídavným add-in modulom aj pre Outlook. Sprievodca produktom od inštalácie až po nasadenie.
Stáhnout ve formátu pdf (2,59 MB)


Visual Studio 2005 Team System
*Ľuboslav Lacko, slovensky, 107 stran
Visual Studio 2005 Team System slouží pro podporu celého životního cyklu vývoje - od návrhu specifikace po uvedení do provozu. Při vývoji v týmu anebo i při individuálním vývoji vám pomohou zvýšit produktivitu (a tím snížit náklady) a zvýšit předvídatelnost (a tím snížit rizika).
Stáhnout ve formátu pdf (3,47 MB)


 

Průvodce produktem Microsoft Expression Web
*Microsoft, česky, 34 stran
Microsoft Expression Web dá do rukou všem tvůrcům webů velmi silné nástroje pro tvorbu vysoce kvalitních webových stránek, které odpovídají všem webovým standardům a navíc velmi dobře vypadají.
Stáhnout ve formátu pdf (1,51 MB)

 Programujeme v jazycích C++ s Managed Extensions a C++/CLI
*


Ján Hanák, česky, 119 stran
Vývojářská příručka je určena příznivcům jazyka C++. Na mnoha praktických příkadech ukazuje, že nová rozšíření Managed Extensions a CLI disponují úplnou výbavou pro vytváření náročných a sofistikovaných aplikací běžících pod křídly platformy Microsoft .NET Framework.
Stáhnout ve formátu pdf (5,5 MB)
Webový vývoj v ASP.NET 2.0 pomocí bezplatných Express nástrojů pro úplné začátečníky
*

česky, 72 stran
Brožura vysvětluje základy vývoje ASP.NET a práce s databází SQL Server Express úplným začátečníkům, pro vývoj se používá bezplatný nástroj Visual Web Developer Express. Tento materiál je možné v nezměněné podobě bez omezení kopírovat, distribuovat a používat pro výuku a vzdělávání.
Stáhnout ve formátu pdf (3 MB)Praktický úvod do noviniek SQL Serveru 2005 v oblasti relačných databáz
*

Ľuboslav Lacko, slovensky, 107 stran
MS SQL Server 2005 je databázový systém novej generácie, ktorý poskytuje vysoko efektívne nástroje na správu a analýzu dát, lepšiu škálovateľnosť výkonu, vyššiu dostupnosť a bezpečnosť firemných dát, bohatšie a produktívnejšie nástroje na vývoj, nasadzovanie a správu programových aplikácií a viacero ďalších nových prvkov. Brožúra poskytuje ucelený prehľad o nových prvkoch v MS SQL Serveri 2005, predstavuje nové nástroje na správu systému. nové možnosti programovania v jazykoch T-SQL a .NET, rozšírenú podporu pre prácu s dátami vo formáte XML a zabudovanú webovú podporu.
Stáhnout ve formátu pdf (5,7 MB)


Business Intelligence v SQL Serveri 2005
*

Ľuboslav Lacko, slovensky, 105 stran
Brožúra predstavuje nové filozofické a technologické trendy pre analýzu a dolovanie údajov v prostredí nového databázového servera SQL Server 2005. Na praktických príkladoch sú demonštrované možnosti integračných služieb pre prenos údajov z nehomogénnych zdrojov, modelovanie dátového skladu, vytváranie multidimenzionálnych kociek a data miningových modelov. Proces BI je popisovaný ucelene, vrátane možností klientského prístupu k výsledkom analýz.
Stáhnout ve formátu pdf (7,4 MB)Přecházíme z jazyka Visual Basic 6.0 na jazyk Visual Basic 2005
*


Ján Hanák, česky, 171 stran
Kniha je určena vývojářům a programátory, kteří vytvářejí svá řešení v jazyce Visual Basic 6.0, ovšem rádi by svoji hodnotnou práci povýšili na novou úroveň a začali psát moderní aplikace .NET pomocí jazyka Visual Basic 2005 a vývojově-exekuční platformy Microsoft .NET Framework 2.0.
Stáhnout ve formátu pdf (5 MB)


 


Vývoj webových aplikácií pre začiatočníkov pomocou Express nástrojov*

Ľuboslav Lacko, slovensky, 130 stran
Ve snaze oslovit hobby vývojáře začal Microsoft vyvíjet "odlehčené" verze vývojářských nástrojů a databázového serveru. Prvním krokem byl v nedávné minulosti projekt Web Matrix doplněný o ASP.NET Starter Kit. Web Matrix měl v porovnaní s Visual Studiem poměrně dost omezení, hlavně proto, že nebyl projektově, ale souborově orientovaný. Pro další období byl proto projekt WebMatrix utlumený a nahrazený projektem Visual Web Developer 2005. Seznamte se.
Stáhnout ve formátu pdf (7.59 MB)
Stáhnout příklady a zdrojové kódy (zip, 541 KB)


Příručka vývojáře pro přechod na platformu Microsoft .NET
*

překlad Ján Hanák, česky, 199 stran
Příručku tvoří některé z nejpopulárnějších a vysoce hodnocených dokumentů ze série Přecházíme na platformu Microsoft .NET. Naleznete zde migrační průvodce pro mnohé programovací jazyky a technologie. Kromě jiných se dozvíte důležité informace o přechodu na technologii ASP.NET, či o programovacích jazycích jakými jsou Visual Basic .NET, řízené (managed) C++ a C#. Stranou nezůstávají ani programátoři pracující v jazyce Java, neboť pro ně je připravena samostatná sekce s názvem Přenos Java aplikací na platformu .NET Framework. V neposlední řadě se můžete těšit také na vyčerpávající informace o ADO.NET, COM Interop a společném běhovém prostředí.
Stáhnout ve formátu pdf (1.96 MB)


Moderní integrace aplikací
*

Michael Juřek, česky, 114 stran
Tato brožura se zabývá moderními přístupy k integraci aplikací v heterogenním prostředí. Je určena pro softwarové architekty, řídící pracovníky v IT, vedoucí projektů a zkušenější vývojáře. Snaží se klást důraz především na koncepce a metodické postupy při integraci aplikací. Soustředí se zejména na integraci aplikací uvnitř firmy či organizace. Je doplněna příklady implementací v BizTalk Serveru 2004 a měřeními výkonnosti, škálovatelnosti a propustnosti pro scénáře v příkladech.

Stáhnout ve formátu pdf (4.81 MB)
Stáhnout příklady a zdrojové kódy (zip, 2.62 MB)
Stáhnout příklady měření výkonnosti, škálovatelnosti a propustnosti pro scénáře v příkladech (zip, 1.08 MB)


Microsoft SQL 2000 - Reportovacie služby
*

Ľuboslav Lacko, slovensky, 130 stran
Brožura představuje nový doplněk k produktu Microsoft SQL Server 2000 - produkt Reporting Services (US). Dozvíte se o základní filozofii a architektuře, o vytváření vlastních reportů, o správě reportovacícho serveru a o zabudování funkčnostni reportů do vašich vlastních řešení. Tato brožura je finální verzí a nahrazuje pracovní verzi dříve zde umístěnou.
Stáhnout ve formátu pdf (3.85 MB)
Stáhnout příklady a zdrojové kódy (zip, 36 KB)


ASP.NET pro začátečníky
*

Ľuboslav Lacko, slovensky, 165 stran
Brožurka popisující základy vývoje webových aplikací pro platformu .NET a to pomocí ASP.NET. Dozvíte se též jak vyvíjet tyto aplikace bez použití Visual Studia.NET a to pomocí "Free" nástroje WebMatrix (US). Brožurka obsahuje i základy vývoje databázových webových aplikací nad volně šiřitelnou verzí Microsoft SQL Serveru MSDE (US). Součástí této brožurky jsou též popisy použití ASP.NET StarterKitů (US) a ukázkové příklady.

Stáhnout ve formátu pdf (2.24 MB)
Stáhnout příklady a zdrojové kódy (zip, 49 KB)


Architektura .NET
*

překlad Dalibor Kačmář, česky, 146 stran
Popis platformy .NET a jejích jednotlivých komponent. Jedná se o doporučenou první četbu pro poznání .NET platformy po technické stránce. Co je to Microsoft.NET a proč ho použít? Jazyky v .NETu. Architektura .NET Frameworku. Vytváření tlustých a tenkých aplikací. Integrace na bázi XML a webových služeb. Mobilni klienti a .NET.
Stáhnout ve formátu pdf (0.78 MB)Analytické možnosti SQL Serveru 2000
*

Luboslav Lacko, slovensky, 73 stran)
Základy práce s SQL Serverem 2000 a jeho analytickými službami. Vytváření DTS balíčků pro transformaci, extrakci a plnění dat. Vytváření a používání datových OLAP kostek. Analýza pomocí MS Excelu. Jednoduchý datamining. Kompletní životní cyklus dat ve firmě.
Stáhnout ve formátu pdf (2.19 MB)


 


XML a webové služby*

Imrich Buranský, slovensky, 132 stran
Vytváření XML dokumentů a jejich používání. XML a relační databáze SQL Server 2000. Zpřístupnění dat ve formátu XML prostřednictvím webové služby. MS Office a práce s XML a webovými službami. Budoucnost webových služeb.
Stáhnout ve formátu pdf (7.89 MB)Commerce Server 2002
*

Radek Pospíšil, česky, 72 stran
Commerce Server jako nástroj pro B2B, B2C a B2E řešení. Přehled funkcí. Architektura systému. Integrace s dalšími produkty. Postup instalace testovací verze. Testovací aplikace Retail2002 včetně lokalizace pro české prostředí. Průvodce funkcemi produktu. Analytické možnosti a predikce chování nakupujících.
Stáhnout ve formátu pdf (2.11 MB)Vývoj aplikácií pre mobilené zariadenia
*

Luboslav Lacko, slovensky, 121 stran
Praktická příručka pro vývoj mobilních aplikací. Vytváření nativního kódu v eMbedded Visual C++. Compact .NET Framework a Smart Devices Extension. Práce s mobilní databází SQL Server CE Edition. Vytváření tenkých aplikací pomocí ASP.NET Mobile Controls (Mobile Internet Toolkit). Vývoj aplikací pro SmartPhone.
Stáhnout ve formátu pdf (2.31 MB)Zdroj: Česká a slovenská vývojářská divize a jejich blog.
- KFL

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Česko a slovenská vývojářská divize připravila řadu velmi zajímavých elektronických brožurek ke stažení.

Skip to main content