Zmeny v Maintenance plane v SQL Server 2005 SP2


Používatelia maintenance planov SQL Servera 2005 by si mali byť vedomý zmien ktoré prináša SP2 na existujúce cleaup tasks.


Koho sa to tyka?
Ak používate Maintnance plány SQL Servra 2005, vrátane History Cleanup tasksalebo Maintanance cleaup tasks a nainštalujete si SP2. Používatelia povodnych Maintenance planov SQL Servera 2000 sa tieto zmeny nedotknu.

V com je problem ?
Niektoré Maintenance plány môžu obsahovať Maintance Clenup Tasks, prípadne History Cleanup tasks, ktoré dovoľujú používateľovi vymazať informácie staršie ako špecifikovaný interval. V pôvodnej verzii SQL Servera 2005, tento itenrval bolo možné určovať v dňoch, týždňoch, mesiacoch, rokoch. Na základe spätnej väzby od zákazníkov, SQL Server 2005 SP2 v sebe zahŕňa vylepšenia maintenance plánov, vrátane rozšírenia možnosti špecifikovať cleanup interval v hodinách. Po inštalácii SP2, existujúce cleanup intervaly nie sú interpretované správne, až pokiaľ nepoužijete postup popísaný nižšie.

Co v pripade ak uz mam SP2 naistalovany?
Obnoviť Maintenance plany na ich pôvodné správanie môžte otvorením Maitence Plan Designera, otvorením cleanup tasks a upravením časových údajov na správne hodnoty a násldene uložiť Maintenace plan. Alebo môžte použiť SQL Server 2005 SP2 tools.

- Lubo Goryl

Comments (0)

Skip to main content