SQL 2005 SP2 a WVHA


Dnes se to hemží samými novinkami, takže tu máme další dvě položky na seznamu. Jako první je nutno zmínit, že 19. února byl vydán Service Pack 2 pro SQL Server 2005 (stahujte tady). Mezi jeho hlavní přínosy patří: • Data Mining Add-ins
  for the 2007 Microsoft Office system enable data mining functionality from SQL Server Analysis Services (SSAS) to be used directly within Excel® 2007 and Visio® 2007.

 • SQL Server Reporting Services (SSRS)
  compatibility with Microsoft Office SharePoint® Server 2007 provides integration with the Report Center in SharePoint, enabling the seamless consumption and management of SSRS reports within SharePoint.

 • SQL Server Analysis Services
  improvements for Excel 2007 and Excel Services relate to performance and functionality.

 • Data compression
  (varDecimal) is an important feature for data warehousing scenarios, requiring less disk storage of decimal data and increasing overall performance.

 • Manageability enhancements,
  based on customer feedback, provide management capabilities for database administrators such as improvements in database maintenance plans, enhanced management reports and a new copy database wizard.

 • Management reports
  added to SQL Server Express Edition enable customers to get insights into the performance of their Express Edition and SQL Server Compact Edition databases.

 • Interoperability improvements
  including Oracle support in the Report Builder feature enable customers to use its functionality on top of Oracle data sources. Customers also have access to SQL Server Reporting Services to build reports on top of Hyperion’s Essbase cubes.

A další linky ke stažení:
Další novinkou je potom vydaný Windows Vista Hardware Assesment. Tento nástroj je určen pro administrátory, kteří chtějí ve své síti nasadit Windows Vista a mapují si vlastnosti jednotlivých stanic. WVHA je určen přesně k tomuto úkonu, neboť je schopen projít síť, identifikovat vlastnosti připojených počítačů a vyhodnotit, zda jsou vhodné pro instalaci a běh Windows Vista. Během své činnosti provede inventarizaci HW, kontrolu kompatibility aplikací a obecnou připravenost stanice pro nový operační systém. To vše vzdáleně, bez nutnosti instalace agenta či jiné klientské části.

Windows Vista Hardware Assesment si můžete stáhnout zdarma. Jeho funkce jsou dostupné pro operační systémy podporující WMI, čili Windows Vista, XP, 200 Professional, Windows Server 2000, 2003 a 2003 R2.

- KFL

Comments (0)

Skip to main content