Exchange Server 2007: Tip 5#


Jednou z velmi příjemných novinek v Exchange Serveru 2007 je nový CMDLet s názvem „Export-Mailbox“.  Pro spuštění tohoto příkazu je potřeba mít práva „Exchange Server Administrators“ a také lokálního administrátora na serveru, na kterém tento příkaz budete spouštět. Pokud splňujete tyto podmínky, tak si myslím, že vás tento příkaz nadchne.


Exchange Server 2007


Tento nový CMDLet umožňuje vyhledat konkrétní zprávu, podle konkrétních kritérií v jakékoli schránce a následně tato data přesunout do jiné schránky. V ní můžete tato data smazat, nebo s nimi dělat co je libo.


CMDLet Export-Mailbox:
PS> Get-Mailbox –Database | Export-Mailbox –SubjectKeywords „Text“ –TargetMailbox Administrator –TargetFolder „Folder“


Ukázka:
PS> Get-Mailbox | Export-Mailbox –ContentKeywords „Virus“ –TargetMailbox Administrator –TargetFolder „VirusFolder“ –DeleteContent


Tento příkaz prohledá všechny emailové schránky ve vaší organizaci (Get-Mailbox) a následně v nich vyhledá všechny emailové zprávy, které mají v těle zprávy text „Virus“ (Export-Mailbox –ContentKeywords „Virus“) a tyto zprávy přesune do schránky administrátora do složky „VirusFolder“.


No není to cool?


- Martin Pavlis

Comments (0)

Skip to main content