Windows Vista Security Guide


Windows Vista LogoCo je důležitějšího, než bezpečnost, není-liž pravda. A Windows Vista se podle tohoto hesla řídí od svého počátku. K dispozici nyní máte bezpečnostní doporučení a nástroje k novému operačnímu systému. Kromě doporučných praktik tam najdete třeba i GPOAccelerator anebo popis konfigurace SSLF (Specialized Security - Limited Functionality).

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a3d1bbed-7f35-4e72-bfb5-b84a526c1565&DisplayLang=en

- KFL

Comments (0)

Skip to main content