Windows Vista: Tabulka možných nastavení v GPO


Windows Vista umožňují skrze Group Policy aplikovat více než 3000 nastavení (na rozdíl od Windows XP, kde bylo necelých 1500). Jenže v tomto množství je někdy téměř nemožné najít to, co hledáte. Možná, že by vám mohla pomoci tato tabulka, kde máte všechny volby vypsány, včetně cesty k nim; informace o tom, zdali nastavení vyžaduje restart a mnohé další.


Microsoft Windows Vista


Download:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54020


Martin Pavlis

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Na TechNet blogu sa objavila zaujímavá informácia o nastaveniach GPO Visty.

Skip to main content