Microsoft ISA Server Best Practices Analyzer Tool (IsaBPA) V4 (5.4.)


 


Je k dispozici nová verze tohoto nástroje, který prohlíží konfiguraci a nastavení ISA serverů a zároveň nabízí řešení zjištěných problémů.


 


Jaké můžete čekat novinky


 


ü  Rozšířený ISA Data Packager (v minulosti nazýván jako Pack ISA Server Diagnostics) V případě, že máte závažný problém, je možné shomáždit data z  ISAInfo, IsaBPA, ISA Server trace logu, MSDE logů, event logu, některých čítačů výkonu, síťové komunikace a Oakley logu do jednoho souboru. Tento soubor následně odelat podpoře nebo použít pro další diagnostiku. V této verzi je možné také nastavit vlastní filtr pro sledování ISA serveru (ISA trace filter), který je vhodný pro Váš konfigurační scénář.


 


ü  Jsou k dipozici nové možnosti kontroly, cca 210 nových pravidel. Kontrola je zaměřena na kontrolu logování, CSS (úložište konfigurace pro Ent. verzi), scénáře poboček a Web Publishing+Load Balancing. Nová logika zahrnuje i spojenou kontrolu hardwaru, ověřování, OWA, SSL Certifikátů a S2S VPN s využitím protokolu IPSEC.
 


ü  Detailní prohlížení nastavení. Podstatně vylepšená možnost prohlížet jednotlivá nastavení firewallů, skoro tak podrobně, jako v konzoli ISA Serveru. Nyní je zobrazováno více než 900 konfiguračních položek.


 


ü  Podrobnější dokumentace. Toto je asi největší přínos. Můžete zjišťovat, jaké kontroly se prováděly a jak probíhaly, jak IsaBPA vyhodnocuje výsledky a hlavně, jak zjištěné problémy vyřešit. Soubor s nápovědou obsahuje více jak 100 stran.


 ü  Odstranění chyb. Jak to tak bývá, nová verze již nemá chyby té původní a zpočátku se zdá, že nebudou ani další J.


 


Pokud chcete nový nástroj získat, zabrouzdejte na následující stránku a stahujte: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D22EC2B9-4CD3-4BB6-91EC-0829E5F84063&displaylang=en


 


Instalace by se měla provádět na počítač, kde běží ISA Server (Standard nebo Enterprise) a je instalován .NET Framework 1.1.


 


 


Starší čánky na podobné téma:


ISA Server 2004 Best Practice Analyzer < Průvodce (EN)


http://www.isaserver.org/tutorials/ISA-Server-2004-Best-Practice-Analyzer.htmlMicrosoft ISA Server Best Practices Analyzer Tool (v 5.0)


http://blogs.technet.com/technetczsk/archive/2006/07/26/443483.aspx 


 


 


Láďa Šolc -


 

Comments (0)

Skip to main content