Windows Vista: Tip #8


Pokud jako administrátor pracujete velmi často s příkazovou řádkou, možná, stejně jako já, oceníte následující tip.


Microsoft Windows Vista 


Velmi často se mi stává, že CMD.exe zapomentu spustit s navýšenými právy. Což je docela otrava, musím CMD.exe pustit znovu ("Run as Administrator") a zopakovat všechny dříve provedené příkazy. Proto následující tip provádí velmi jednoduchou věc. Pokud je CMD.exe puštěno s navýšenými právy, pozadí příkazové řádky je červené. Pokud ne, pozadí zůstává černé.


Vytvořte si tuto dávku (třeba CMDColor.bat) a uložte někam na disk (např. C:\CMDcolor.bat):
@echo off
pushd %SystemRoot%\System32
set ADMINTEST=~~4uDude.JHP
:START
MD %ADMINTEST% > NUL 2>&1
if exist %SystemRoot%\System32\%ADMINTEST% GOTO ADMIN
GOTO END
:ADMIN
color 4f
RD %ADMINTEST%
:END
set ADMINTEST=
popd


Tato dávka zkusí ve složce System32 vytvořit novou podsložku. Pokud se jí to podaří, máte administrátorská práva.


Dále pomocí regeditu vytvořte nový "String Value" "autorun" v této větvi:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor"


Do hodnoty "Autorun" vyplňte cestu k dávce, kterou jste vytvořili a uložili dříve (C:\CMDColor.bat)


Zdroj: http://windowsconnected.com/


Martin Pavlis

Comments (2)

  1. Josh says:

    I don’t mind that you use our content, but at least give us a link as the source.

    Thanks,

    Josh

  2. blogCZSK says:

    Oops, sorry about that – fixed. I’ve forgotten to do it :/.

Skip to main content