ISA Server 2006: nové nástroje ke stažení


Tak jako např. k ISA 2004, nebo k Exchange serveru, tak i k ISA Server 2006 nabízí Microsoft na svých stránkách ke stažení velmi zajímavé nástroje, které nejsou součástí instalačního CD - něco jako takový Resource Kit. Většinu z nich pravděpodobně využijete pouze občas, ale rozhodně se vyplatí je znát a mít o nich přehled. Neměl jsem sílu překládat do češtiny popisky jednotlivých nástrojů (je jich vážně požehnaně), ale i tak doufám, že vás to neodradí od jejich zkoumání...


RemoveAllNLBSettings Tool for Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 Enterprise Edition
(NLBClear.EXE)


RemoveAllNLBSettings.cmd clears all Network Load Balancing (NLB) settings from an ISA Server array member, including bidirectional affinity (BDA) settings.


Download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0cfc0231-2000-488f-a879-de00087f7a46&DisplayLang=en


MSDEToText Tool for Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006
(MSDEToText.exe)


MSDEToText.vbs converts ISA Server 2006 SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) logs into a text file, or displays contents on the screen.


Download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=23531736-942f-466c-acb3-861a899d37b4&DisplayLang=en


Remote Access Quarantine Tool for Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006
(RQSUtils.EXE)


Use this tool to prepare ISA Server installed on a computer running Windows Server 2003 as an RQS listener component. This version replaces any previous versions of the tool.


Download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fa8adfdf-7d87-4290-93b7-f474b729de2c&DisplayLang=en


Automatic Proxy Discovery Package for Co-Located Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 and Internet Information Services (IIS).


Use the files in this package to solve the problem of implementing automatic proxy discovery when Internet Information Services (IIS) and Microsoft® Internet Security and Acceleration (ISA) Server are installed on the same computer.


Download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0ccded0c-7730-4506-b2c3-f6d32355d36c&DisplayLang=en


Security Configuration Wizard (SCW) Update for Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 Standard Edition and Enterprise Edition


Use the ISA Server Security Configuration Wizard Update to add the Microsoft® Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 Standard Edition and ISA Server 2006 Enterprise Edition server roles to the Security Configuration Wizard (SCW).


Download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2748a927-bd3c-4d87-80fa-8687d5e2ab35&DisplayLang=en


ISACertTool for Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 Enterprise Edition
(ISACertToolPack.EXE)


ISACertTool.exe helps you deploy the certificates required to authenticate communications between ISA Server array members and the Configuration Storage server in a number of ISA Server deployment scenarios.


Download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=655f22ba-2424-4269-94d3-cb07308afc46&DisplayLang=en


RSA Test Authentication Utility for Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006
(SdTestPack.EXE)


Use the RSA Test Authentication Utility to verify that a computer running ISA Server can authenticate to a computer running RSA Authentication Manager.


Download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7b0ca409-55d0-4d33-bb3f-1ba4376d5737&DisplayLang=en


ISA Server 2006 SDK


The ISA Server 2004 SDK includes documentation, tools, and samples to enable developers and system administrators to deploy, configure, customize, and extend their ISA Server environment.


Download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=16682c4f-7645-4279-97e4-9a0c73c5162e&DisplayLang=en


Microsoft SQL Server Reporting Services Sample Pack for Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006
(ISAServer2006ReportingServicesSample.exe)


Use the Reporting Services project and its predefined Report Definition Language (RDL) files to generate reports from ISA Server logs stored in an SQL database using SQL Server Reporting Services.


Download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=89e613d1-55d2-4bc1-9329-8c4d2859d83e&DisplayLang=en


ADAM Sites Tool for Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 Enterprise Edition
(AdamSitesPack.exe)


The ADAM Sites Tool (AdamSites.exe) is a command line utility that helps Microsoft ISA Server 2006 Enterprise Edition customers configure Configuration Storage servers, which use Microsoft Active Directory Application Mode (ADAM).


Download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=82f57473-f866-471c-88db-fe2e175b04c8&DisplayLang=en


DNS Cache Tool for ISA Server 2006
(DNSToolsPack.EXE)


Run the DNS Cache Tool (Dnstools.exe) an ISA Server computer to display the contents of the Domain Name System (DNS) cache and to delete entries in the DNS cache.


Download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f148c238-d707-4871-82b2-b8606579b67d&DisplayLang=en


Firewall Kernel Mode Tool for Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006
(fwengmonpack.EXE)


You can use the Firewall Kernel Mode Tool (FWEngMon.exe) to analyze and troubleshoot firewall connectivity issues by monitoring the ISA Server kernel-mode driver (fweng.sys).


Download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=01fc5551-5d44-4a99-966a-bd86caeb43d7&DisplayLang=en


Cache Directory Tool for Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006
(CacheDirPack.EXE)


Use the ISA Server Cache Directory Tool (CacheDir.exe) to view real-time cache contents, save information about the current cache contents to a file, and mark obsolete items that should not be served from the cache.


Download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b9ecfcd3-c13f-4447-83ed-add9a8ea45db&DisplayLang=en


Martin Pavlis

Comments (0)

Skip to main content