Podrobnosti o SP2 pro Windows Server 2003 a Windows XP Professional x64


Jelikož se blíží vydání aktualizace Service Pack 2 pro Windows Server 2003, zde je pár informací ohledně jeho vydání.


SP2 je určen pro následující systémy: • Windows Server 2003 Editions (32-bit x86)
 • Windows Server 2003 R2 Editions (32-bit x86)
 • Windows Server 2003 x64 Editions
 • Windows Server 2003 R2 x64 Editions
 • Windows Server 2003 for Itanium-based Systems
 • Windows XP Professional x64 Edition (ano čtete správně).

SP2 bude obsahovat: • Všechny dříve vydané hotfixy v Security Bulletins
 • Všechny hotfixy vydané od RTM Windows Serveru 2003
 • Další opravy zvyšující spolehlivost, výkonnost a zabezpečení systému
 • Nové funkce požadované zákazníky a funkce podporující Windows Vista.

K novým funkcím patří zejména:


Windows Deployment Services
WDS je aktualizovaná a zároveň přepracovaná verze Remote Installation Services (RIS). WDS bude vyžadováno k nasazení Windows Vista. WDS nabízí nový formát obrazů, delegaci administrace a vylepšenou správu.


Microsoft Management Console 3.0
Nová verze konzoly MMC umožňující vylepšenou správu pomocí jednotlivých snap-inů. Jedny z prvních snap-inů pro tuto konzolu jsou již k dizpozici např. ve Windows Server 2003 R2 (DFS, File Server Resource Manager, Print Management atd.) anebo Exchange Server 2007 Beta 2 (Exchange System Manager).


Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)
Wi-Fi Protected Access vylepšuje zabezpečení bezdrátových služeb s podporou nové certifikace Wi-Fi Alliance. Tato aktualizace zjednodušuje připojení k zabezpečeným veřejným hotspotům. Tato funkce je zapnuta ihned po instalaci SP2.


Scalable Networking Pack
Scalable Networking Pack je určen pro nové typy hardwaru, které umožňují tzv. TCP offloading (známý také jako TOE). Tato funkce umožní akceleraci protokolu TCP/IP až na úroveň několika gigabitů a přes několik CPU. Tato funkce je ve výchozím stavu po instalaci SP2 vypnuta a může být využita pouze se specialovaným hardwarem.


Autentizace firewallu per port
Autentizace "Firewall per port"  zabezpečuje komunikaci mezi extranetem interními zdroji, které jsou chráněny pomocí IPsecu v režimu Domain Isolation. Tato funkce je zapnuta ihned po instalaci SP2. 


Zvýšení výkonnosti pro běh SQL Serveru
Service Pack 2 přináší vylepšení výkonnosti SQL Serveru 2005 při intenzivní zátěži. Toto vylepšení je zapnuto ihned po instalaci SP2.


Nové funkce v MSConfig
MSConfig nyní obsahuje další záložku, která shromažďuje diagnostické nástroje pro řešení problémů s OS. Tato funkce je zapnuta ihned po instalaci SP2.


Vylepšení správy filtru IPsec
Service Pack 2 redukuje počet filtrů používaných v režimu Server Isolation a Domain Isolation z přibližně 400 na 2. Odstraňuje také potřebu nestálé údržby filtrů v případě změny v infrastruktuře. Toto vylepšení je patrno ihned po instalaci SP2.


Zvýšení výkonnosti virtualizačních technologií
Service Pack 2 zvyšuje výkonnost Windows Serveru 2003 běžícího jako víceprocesorový stroj ve virtualizačních technologií Windows pod vysokou zátěží APIC . 


Další podrobnosti ohledně datumu vydání této aktualizace (a také jiných) jsou k dispozici na stránce http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/servicepacks.mspx.Marian

Comments (7)

 1. Anonymous says:

  Podrobnosti o SP2 pro Windows Server 2003 a Windows XP Professional x64

 2. zxevil150 says:

  BWpFb2 r u crazzy? I told u! I can’t read!

 3. zxevil151 says:

  NBYbmm r u crazzy? I told u! I can’t read!

 4. zxevil153 says:

  fq4WD0 r u crazzy? I told u! I can’t read!

 5. zxevil154 says:

  DnKgMO r u crazzy? I told u! I can’t read!

 6. zxevil155 says:

  BuyhwE r u crazzy? I told u! I can’t read!

Skip to main content