Microsoft ISA Server Best Practices Analyzer Tool (5.0.5720.100)


Zatímco nástroj pro kontrolu funkčnosti Exchange (Microsoft Exchange Server Best Practices Analyzer Tool; link: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=DBAB201F-4BEE-4943-AC22-E2DDBD258DF3&displaylang=en) se mi zdá již poměrně rozšířen i mezi českými administrátory, o jeho bratříčkovi pro ISA Server se toho ví poměrně dost málo a já osobně jsem ho (bohužel!) ještě v žádné firmě neviděl nainstalován :(. Snad se mi to podaří změnit teď...


Jedná se o již pátou verzi toho nástroje. Co umí a co nového přináší? Prochází (pomocí šablon, které jsou automaticky aktualizované z internetu) systém a kontroluje správnost nastavení. Varuje před chybami, navrhuje řešení doporučuje optimalizaci, atd. Je podporován jakýkoli ISA Server od verze 2004 - tedy včetně Service Packů a včetně SBS 2003 SP1!


Novinky:
Podpora pro ISA Server 2006
Nové testy - šablony


Download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=d22ec2b9-4cd3-4bb6-91ec-0829e5f84063&displaylang=en


What has changed in the new version?  • ISA Server 2006 integration.  The IsaBPA now works with both ISA Server 2004 and ISA Server 2006.

  • Pack ISA Diagnostics Tool enhancements. This tool packs the ISAInfo report, IsaBPA report, ISA Server traces, MSDE logs, event log, data from several performance counters, and network captures into a single file and places it on the desktop, ready to be sent to support engineers in case there is a problem. This tool launches a new generation of ISA Server data collection for PSS and is expected to benefit customers by reducing the time needed to handle many support cases.

  • We added new checks to the new IsaBPA. There are now 193 rules. The focus of this release was on rules for Site-to-site VPN with IPsec. This new suite joins the Hardware, Authentication, OWA, and SSL Certificates suites that were introduced in previous versions.

  • View more settings.  The detailed View pane contains almost all ISA Server configuration settings that can be viewed in ISA Server Management, including all policy rules, network rules, networks, alerts. More than 850 configuration settings are now displayed.

  • Friendlier UI. We modified the UI slightly in line with other Microsoft products for easier report access.

  • Bug fixes. We fixed several bugs that were discovered in the previous version.

Martin Pavlis

Comments (0)

Skip to main content