Forefront Security pro Exchange Server


"Forefront Security for Exchange Server" je příští generací "Microsoft Antigen for Exchange", který byl do prodeje uvolněn v červnu. "Forefront Security for Exchange Server" se plně integruje do prostředí Exchange 2007 a zajišťuje rozšířenou ochranu, optimalizovaný výkon a centralní správu umožňující správcům nasadit a udržet bezpečné emailové prostředí.


Stahovat můžete zde:
http://www.microsoft.com/forefront/serversecurity/exchange/download-beta.mspx


Martin Pavlis

Comments (0)

Skip to main content