Kdo zde bloguje (i fotky)


Na tomto linku http://blogs.technet.com/technetczsk/articles/434942.aspx naleznete vsechny, kteri se na obsahu tohoto blogu podili, tentokrat i s fotkami 🙂


Radim

Comments (0)

Skip to main content