Exchange12 video: Kontinuální replika Exchange databáze


V našich článcích na téma Exchange Server 2007 jsme několikrát zmínili termín kontinuální replika (Local Continous Backup), který zajišťuje zálohování databáze za živého provozu a záruku dostupnosti dat pro případ havárie serveru.

Na toto téma nyní Exchange tým zveřejnil zajímavé video, kde Scott Schnoll popisuje tuto funkcionalitu a zároveň i demonstruje, jak se nastavuje a jak funguje. Podívat se na LCR v akci můžete
zde.

KFL

Comments (0)

Skip to main content