Exchange12: Koncový uživatel (část II.)


minulém článku jsme si obecně řekli, co všechno přinese nová verze Exchange serveru, nyní stále ještě nazývaná Exchange12. Dnes se tedy pojďme podívat blíže, konkrétně co všechno čeká koncového uživatele, který je s Exchange serverem a Outlookem v denním kontaktu.

Jak jsme si řekli posledně, nároky takového uživatele mohou vypadat zhruba takto:
- chci mít svá data dostupná kdekoliv, kdykoliv a za jakýchkoli okolností
- při nastavování Outlooku odmítám nastavovat jakékoli zbytečnosti, které neznám
- chci přehledný a pohodlný náhled na svou poštu a veškerá data
- chci, aby moje zprávy byly zabezpečeny
- odmítám archivovat, to je práce administrátora
- hodně cestuji a nechápu, proč musím pokaždé přepínat profily

Ve zkratce to znamená, že běžného uživatele vůbec nezajímá, co všechno se musí nastavovat, jak fungují omezení velikosti schránky. Jeho zajímají pouze e-maily, kontakty, kalendář a co možno největší volnost v přístupu k nim. A co tedy Exchange12 v tomto směru přinese?


Automatické nalezení a nastavení mailboxu (Autodiscovery)
Spousta běžných uživatelů zažívá při konfiguraci profilu a nastavení účtu trochu napětí, popř. volají technickou podporu. Nevědí totiž název serveru, způsob připojení, autentifikace, a vlastně je to vůbec nezajímá. Exchange12 ale díky novému rozhraní konfigurace Outlooku učiní konfiguraci mnohem jednodušší. Uživatel zadá pouze své jméno, e-mailovou adresu a heslo, zbytek se vykoná na pozadí a po chvíli uživatel může pracovat s plně konfigurovaným Outlookem.

Co se děje na pozadí?
Outlook se spojí s s Client Access Serverem (CAS), který z Active Directory zajistí nalezení patřičného serveru, kde se inkriminovaný mailbox vyskytuje. Z něj potom převezme veškerá nastavení, vygeneruje chráněný a podepsaný XML dokument, jež potom předá Outlooku. Ten načte nastavení, vytvoří profil, upraví konfiguraci a posléze už jen nabídne uživateli plně nakonfigurované rozhraní.


Vylepšené plánování času s novým kalendářem
Při vývoji Exchange12 bylo věnována velká spousta času úpravě kalendáře a jeho funkcí. Ze stávajících verzí jistě všichni známe mírné komplikace při bookování konferenčních místností, vybavení, plánování schůzek pro vícero lidí, nalezení jednoho volného termínu pro všechny atd. Exchange12 přináší několik nových funkcí, které lze shrnout pod označení Calendar concierge. Ten obsahuje několik „modulů“ pro práci s kalendářem – Calendar assistant, Resource Booking Attendant a Scheduling assistant.

Calendar assistant
Zpracovává příchozí pozvánky na schůzky či jednání (meeting request). Každý nový request automaticky uloží do kalendáře ve stavu Tentative (Nezávazně), jehož stav potom upraví podle toho, jak na pozvánku zareagujete. Pokud jste v danou dobu mimo kancelář a na danou pozvánku přijde update, smaže původní a nahradí ho automaticky novější verzí. Po návratu tedy máte v kalendáři aktuální verzi, na kterou můžete patřičně reagovat. Tato funkcionalita je plně na straně serveru, takže Outlook uživatele vůbec nemusí běžet.

Resource booking attendant
Exchange12 umožní zadávat konferenční místnosti či vybavení přímo do globálního adresáře, bez zmatků s jmennou konvencí, atributy či speciálními OU. To umožní daleko jednodušší plánování schůzek, neboť administrátor může pro každou místnost či vybavení nastavit speciální politiky, jak mají reagovat na příchozí meeting requesty. Když potom uživatel plánuje schůzku, může místnost najít v adresáři pod „All rooms“, zahrnout do seznamu pozvaných a vidět, zda místnost „má čas“ anebo je nutno zvolit alternativní místo schůzky. Díky možnostem nastavení na straně serveru má potom uživatel jistotu, že údaje o dostupnosti místnosti jsou zcela aktuální.

Scheduling assistant
Když už tedy víme místnost a ostatní účastníky, zbývá vše naplánovat. Pokud se snažíte dát dohromady schůzku o více lidech, jistě máte zkušenost s tím, že najít vhodný termín pro všechny je prakticky nemožné. Nový asistant to ale umožní. V rozhraní kalendáře, resp. v plánování, je nový panel, který navrhuje nejlepší časy na základě dostupnosti všech účastníků (bere se v potaz aktuální kalendář i pracovní hodiny; asistant nebude plánovat schůzku na čas, který neodpovídá pracovním hodinám pozvaného uživatele). Organiziátorovi už potom nezbývá nic jiného, než vybrat ten nejlepší čas a rozeslat pozvánky.


Dostupnost dat
Jedním z požadavků uživatele je dostupnost e-mailů a dat odkudkoli a za jakéhokoli zařízení. Exchange12 v tomto směru samozřejmě přinese několikero vylepšení, mezi něž patří zcela nové rozhraní Outlook Web Access (OWA) a posléze i Unified Messaging (UM).

Outlook Web Access (OWA)
Rozhraní OWA bylo pro účely Exchange12 zcela předěláno, resp. přepsáno od základů. Důraz byl kladen na výkon, zabezpečení a především na funkcionalitu. Stejně jako ve stávající verzi, i v Exchange12 budou dvě verze OWA, tedy  „full“ pro Internet Explorer a posléze „light“ pro ostatní prohlížeče (Firefox, Opera atd.).

Z hlediska dostupnosti všech údajů přináší nová OWA jednu zásadní změnu, a tou je přístup k dokumentům kdekoli na síti i bez klientské aplikace. Pokud uživatel cestuje či má k dispozici pouze počítač s internetem, na kterém není nainstalován žádný program z balíku MS Office, a potřebuje otevřít dokument v příloze či excelovou tabulku uloženou na sdílené cestě (UNC), OWA mu to umožní. Pro případ, že chybí aplikace nutná k otevření daného dokumentu (doc, ppt atd.), provede tzv. transcoding a zobrazí obsah ve formě HTML, která je čitelná jakémukoli prohlížeči. To samé platí pro UNC cesty, neboť OWA v Exchange12 funguje jako proxy, která přesměruje žádost uživatele do vnitřní sítě a zajistí přístup k dokumentu. Stejný princip je potom uplatněn i na Sharepoint servery ve vnitřní síti.

Unified Messaging (UM)
Tato funkce je v Exchange12 zcela nová. Kombinuje klasickou „záznamníkovou službu“ s kontrolou mailboxu přes telefon a hlasové funkce. V praxi to znamená, že pokud uživateli někdo zavolá a zanechá hlasovou zprávu, ta je posléze zaslána jako příloha do jeho schránky, kde mu ji Outlook či OWA automaticky přehraje (zpráva obsahuje objekt Media Playeru). UM server pro každý příchozí hovor provádí rozpoznávací funkci proti globálnímu adresáři a proti kontaktům uživatele. Pokud je tedy volající rozpoznán a zanechá hlasovou zprávu, bude e-mail s ní doručen uživateli s patřičným odesílatelem.
Komfort přehrávání zpráv potom nekončí pouhým stiskem tlačítka. Pokud je uživatel na hlučném místě, nebo naopak nemůže poslouchat zprávu přímo z Outlooku pomocí repráčků či sluchátek, můžete Outlooku říct, aby mu zavolal na libovolné telefonní číslo a zprávu mu přehrál tam. Potom tedy stačí vzít buďto svůj mobil, anebo jakýkoli telefon poblíž, napsat číslo a UM server během několika málo sekund zavolá a přehraje zprávu (tato funkce jde samozřejmě z hlediska administrátora nastavit kvůli tarifům či dálkovým voláním :).

Voice control
Jak již bylo řečeno, UM ovšem nabízí především ovládání mailboxu či kalendáře hlasem. Hned na začátek je nutno podotknout, že tzv. voice recognition bude fungovat pouze v anglickém jazyce. Pokud se ale přes to uživatel přenese, nic mu nebrání vytočit své číslo v práci, autentifikovat se systému a posléze nechat UM server, aby mu přečetl zprávy či prošel kalendář. Zde může samozřejmě manipulovat s položkami, tj. může přesouvat schůzky, rušit je, posílat updaty, odpovídat na e-maily atd. Systém mu vše umožní, ovšem veškeré ovládání je závislé na anglickém jazyku. Nicméně mám za to, že by bylo zajímavé nechat UM server s anglickým nastavením číst český e-mail :).


Z hlediska koncového uživatele tedy Exchange12 nabídne několikero vylepšení. Dnes jsme si popsali jen malou část (kalendář, OWA, UM). Více pokryjeme v dalším dílu, který bude ještě věnovaný uživateli a zároveň nakousne i část s administrací, závislostmi systému, nastavení atd.

Související článek: Exchange12: Úvod (část I.)

KFL

Comments (2)

  1. Anonymous says:

    V minulém článku jsme nakousli oblast novinek, které Exchange12 přinese koncovému uživateli. Protože…

Skip to main content