Microsoft Exchange Server ActiveSync Web Administration Tool


Microsoft Exchange Server ActiveSync Web Administration Web tool umožňuje administrátorom :• Zobraziť zoznam všetkých zariadení používaných v organizácii
• Vybrať zariadenia, ktoré majú byť vymazané na diaľku
• Zobraziť aktuálny stav vymazávania konkrétneho zariadenia
• Zobraziť transakčný log, ktorý indikuje administrátora, ktorý zadal príkaz na vymazanie zariadeniaMicrosoft Exchange Server ActiveSync Web Administration Tool je dizajnovaný pre použitie s Exchange Server 2003 Service Pack 2 a kompatibilnými mobilnými zariadeniami.


 


Viac informácií a link na download : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e6851d23-d145-4dbf-a2cc-e0b4c6301453&DisplayLang=en


 


MarianS

Comments (0)

Skip to main content