Интерактивный учебник по UC (OC 2007 R2) для пользователей – Unified Communications How-To Training Tool


???? ?? ?????? ?? ??????????, ?? ??? ???????? ????????????? ??????? ?? UC, ??????, ?? ???????????? Office Communicator 2007 R2.

????, ??? Unified Communications How-To Training Tool ????? ???????????? ??? ? ???????? ??????????? ?????????? (????????? ?? ????? ??????????), ??? ? ???????? ???-?????????? – ?? ???????.

???????? ?? ????? ?????????? ??????????, ??????? Safari (Apple) ? FireFox.

?????? ?????? ???????? ????????????? (???????? ??? ? ????) ????? ????? ????????, ????? ????? ????? ???????????? – ? ??????????? ?? ??????????? ? ????????, ????????, ???????.

??????? ????? ??????: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=aba240af-b5ba-4e14-bc12-c98eae1f6d15#tm

?????? ??????: 96 ??


Comments (0)

Skip to main content