Windows Summit 2010 Virtual Event


Anmäl dig till Windows Summit 2010, ett virtuellt event, och lär dig mer när du har tid. Det finns tre tekniska spår för hur man bäst använder Windows 7 och Internet Explorer och vänder sig till såväl it-proffs som utvecklare.

Comments (0)

Skip to main content