Azure Summit 18-19 november

Två dagar om Windows Azure. För Microsoft är molnet och satsningen på det, lika stort som den satsning som vi gjorde när Internet växte fram. Vi alla som var med då kan blicka tillbaka och se hur det förändrade våra applikationer radikalt. På samma sätt är det nu. Azure, Microsoft’s molnplattform, har under 2010 kommersiellt…

0

Windows Summit 2010 Virtual Event

Anmäl dig till Windows Summit 2010, ett virtuellt event, och lär dig mer när du har tid. Det finns tre tekniska spår för hur man bäst använder Windows 7 och Internet Explorer och vänder sig till såväl it-proffs som utvecklare.

0