Supporten för äldre Microsoft-produkter upphör


13 april upphörde supporten för Windows Vista RTM och 13 juli upphör supporten för Windows Server 2000 och Windows XP SP2. Läs mer här.

Comments (0)

Skip to main content