Supporten på Windows XP SP2 upphör – vad bör du tänka på?


Supporten för Windows XP Service Pack 2 upphör den 13 Juli 2010 enligt Microsoft Support Lifecycle Policy och detta är i sig inget nytt, men det är en anledning att i god tid planera hur ni ska agera. Läs mer på Windows 7 bloggen.

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    I would like to know what are the big difference between Microsoft Office Professional 2007 and Microsoft Office Professional Plus 2010. And would be very happy if someone could explain this for me.

Skip to main content