Utvärdera din beredskap för virtualisering med Assessment and Planning Solution


Delta i det offentliga betatestet för Microsofts Assessment and Planning Solution så får du veta mer om hur det här integrerade verktyget kan hjälpa dig att utvärdera och fastställa vilka virtualiseringsmetoder som passar bäst för din infrastruktur, dina arbetsstationer och dina servrar. Klicka här om du vill delta.

Comments (0)

Skip to main content