Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 združuje varovanje in upravljanje končnih točk


  • Microsoft v proizvodnjo predal Forefront Endpoint Protection 2010, naslednika varnostne rešitve za odjemalce Forefront Client Security
  • Nov izdelek, ki povezuje varovanje in upravljanje koncnih tock, izboljšuje varnost in znižuje infrastrukturne stroške

Microsoft je v proizvodnjo predal Forefront Endpoint Protection 2010, novo razlicico varnostne rešitve za koncne tocke. Rešitev, ki zamenjujejo dosedanji izdelek Forefront Client Security, poenostavlja in izboljšuje zašcito odjemalcev, ob tem pa obcutno zniža tudi infrastrukturne stroške organizacije. Temelji na zmožnostih upravljavske programske opreme System Center Configuration Manager 2007, kar uporabnikom omogoca, da pri uvajanju in upravljanju zašcite na koncnih tockah uporabijo svojo obstojeco infrastrukturo za upravljanje odjemalcev. Izdelek Forefront Endpoint Protection 2010 bo splošno dostopen januarja 2011, obstojecim uporabnikom rešitve Forefront Client Security z dostopom do storitve Microsoft Volume Licensing Service Center pa je že na voljo.

Marko Drev, vodja poslovanja za podrocje strežnikov, Microsoft Slovenija:

»S predstavitvijo rešitve Forefront Endpoint Protection 2010 Microsoft združuje varovanje in upravljanje odjemalcev, kar organizacijam omogoca, da ob izboljšanju varnosti poskrbijo tudi za znižanje infrastrukturnih stroškov. Skupna infrastruktura zniža skupne stroške uporabe ter zagotavlja vecjo preglednost in nadzor nad varnostjo odjemalcev.«

Forefront Endpoint Protection 2010

Varnostna rešitev Forefront Endpoint Protection 2010 pri varovanju koncnih tock pred škodljivo programsko opremo in napadi izkorišca obstojeco infrastrukturo za upravljanje odjemalcev, medtem ko je dosedanja rešitev Forefront Client Security temeljila na lastni upravljavski infrastrukturi. Forefront Endpoint Protection 2010 prav tako prinaša izboljšan pogon za odkrivanje škodljive programske opreme, ki vkljucuje nove funkcionalnosti pri nadzorovanju sumljivega vedenja in pri dinamicnem posodabljanju podpisov iz racunalniškega oblaka. Novi izdelek uvaja tudi boljše upravljanje varnosti sistemov Windows, vkljucno z upravljanjem požarnih pregrad Windows.

Kljucne novosti:

  • Integracija s programsko opremo Configuration Manager. Enotni vmesnik za upravljanje in zavarovanje koncnih tock znižuje kompleksnosti, izboljšuje iskanje in odpravljanje težav ter olajša porocanje.
  • Nov protivirusni pogon. Visokozanesljiv in ucinkovit pogon za zaznavanje groženj varuje pred najnovejšo škodljivo programsko opremo in orodji »rootkit« z zelo nizko stopnjo napak.
  • Novo zaznavanje sumljivega vedenja. Zašcito pred »neznanimi« napadi in napadi, za katere še ni na voljo primerna zašcita, zagotavljajo odkrivanje sumljivega vedenja, emulacija in dinamicno prevajanje.
  • Varovanje pred ranljivostmi. Rešitev blokira izkorišcanje ranljivosti na koncnih tockah s temeljito analizo omrežnega prometa na ravni protokolov in aplikacij.
  • Upravljanje požarne pregrade Windows. Rešitev zagotavlja dosledno in pravilno delovanje požarne pregrade Windows na vseh koncnih tockah. Administratorjem omogoca preprostejše upravljanje požarnih pregrad v celotnem podjetju.

Izdelek Forefront Endpoint Protection 2010 temelji na programski opremi System Center Configuration Manager. Uporabniki lahko za namešcanje, nastavljanje in nadziranje varnostne rešitve uporabljajo Configuration Manager 2007 razlicice R2 ali R3.

Forefront Endpoint Protection 2010

Spletna stran Forefront Endpoint Protection 2010

Blog Forefront Team Blog

Informativni dokument Convergence of Desktop Security and Management (.docx)

Comments (0)

Skip to main content