Pregled IT novosti Windows 7 in Windows Server 2008 R2 – zadnjič letos v Mariboru


1.decembra 2009 bo v Mariboru zadnji tehnicni seminar o novih tehnologijah v tem letu. Windows 7, Windows Server 2008 R2 in Exchange 2010 seminarji so bili na sporedu vso jesen.

Za torkovo predstavitev je še nekaj mest, preberite spodnje vabilo ter se nam pridružite.

Vabimo vas na predstavitev operacijskih sistemov Windows 7 in Windows Server 2008 R2, ki skupaj ponujata novo moc informacijske infrasturkture na podrocju uporabnosti, varnosti in prilagodljivosti namiznih ter strežniških sistemov.

Luka Manojlovic, strokovnjak z nazivom Most Valuable Professional -  je pripravil enodnevni seminar, na katerem bo predstavil pregled novosti in koristi sistemov Windows 7 in Windows Server 2008 R2.

Ob pregledu novosti se bomo poglobili še v tehnologije, ki omogocajo vecjo varnosti vaše infrastrukture, boljši izkoristek strojne opreme s pomocjo virtualizacije, lažji dostop uporabnikov do pomembnih informacij ter ucinkovitejše nacine implementacije sistemov v IT okolje.

Predstavitev bo v torek, 1. decembra v Mariboru (Microsoftov center inovacij)

Enodnevni seminar je namenjen IT strokovnjakom in IT vodjem, ki želijo in potrebujejo nova znanja o prihajajocih sistemih za bolj ucinkovito vpeljavo novih tehnologij v svoje IT okolje.

Predavanje bo v slovenšcini, materiali pa bodo zaradi velikega števila tujih izrazov v anglešcini.

Cas

Modul

09:00 – 10:30

Kaj je novega v Windows 7 za IT?

10:30 – 10:45

Odmor

10:45 – 12:15

Kaj je novega v Windows Server 2008 R2 za IT?

12:15 – 13:15

Kosilo

13:15 – 14:45

Pogled v infrastrukturo, dostop do podatkov, virtualizacija

14:45 – 15:00

Odmor

15:00 – 16:30

Varnost, zašcita, razširljivost in uporabnost

16:30 – 17:00

Vprašanja in odgovori

PRIJAVA

Prijavite se lahko preko spodnjih povezav:

- 1. december v Mariboru (Microsoftov center inovacij)

Matjaž Šircelj

Comments (0)

Skip to main content