Vodnik za migracijo iz Windows XP na Windows 7


Microsoft TechNet stran Windows XP to Windows 7 Migration ponuja zapisane postopke po korakih, ki jih je pametno izvesti, ko se lotimo nadgrajevanja Wndows XP na WIndows 7 v naših omrežjih. Seveda gre za nadgradnjo ne le enega racunalnika, temvec se nanaša na delovne postaje v podjetjih.

Po korakih “Collect, Analyze and Test” preverite svojo pripravljenost in pripravljenost svoje IT ekipe na nov namizni sistem.

Pa ne pozabite na uporabnike :-).
Matjaž

Comments (0)

Skip to main content